A KÖZLEKEDÉSI KULTÚRA

NAPJA 2018. május 11.

KULTÚRA - PARTNERSÉG - TISZTELET - EGYMÁSRAFIGYELÉS - BIZTONSÁG

Partnerek

Magyar Tudományos Akadémia Közlekedés- és Járműtudományi Bizottság
Az MTA IV. Műszaki Osztályához tartozik a Közlekedés –és Járműtudományi Bizottság. Az osztály illetve a tudományos bizottságok által gondozott tudományterületek: akusztika, anyagtudományok-technológiák, automatizálás-számítástechnika, áramlás-hőtechnika, elektrotechnika, elektronikus eszközök-technológiák, energetika, építészettudomány, gépszerkezettan, informatika, közlekedéstudomány, metallurgia, szál-és kompozit-technológia, szilárd testek mechanikája, távközlési rendszerek, vízgazdálkodás-tudomány. Az osztály ügyrendben szabályozott módon működik, havi rendszerességgel tart osztályüléseket. Az évi rendes közgyűléshez és a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódva tudományos rendezvényeket szervez. Székfoglalókat, felolvasóüléseket, emléküléseket, ankétokat rendez. Figyelemmel kíséri, segíti és értékeli az osztály területére eső tudományos tevékenységet, állást foglal tudományos, tudománypolitikai, tudományszervezési kérdésekben, véleményt nyilvánít az osztályhoz tartozó akadémiai kutatóintézetek és az Akadémia által támogatott tanszéki kutatócsoportok, egyetemi és közgyűjteményi, valamint egyéb (ágazati) kutatóhelyek tevékenységéről. A szabályzatban meghatározott módon közreműködik a Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos cím odaítélésével kapcsolatos eljárásban. Az osztály tudományos és tudománypolitikai munkáját diszciplináris és interdiszciplináris, tudományos bizottságok segítik.

 

 

DRIVINGCAMP Hungary

2012 őszén nyitotta meg kapuit Európa egyik legmodernebb és legfejlettebb vezetéstechnikai és közlekedésbiztonsági központja. A tanpályán zajló oktatások résztvevői a vezetéstechnikai tréningek során mindvégig a legnagyobb biztonságban gyakorolhatják a közutakon leggyakrabban kialakuló közlekedési vészhelyzetek megelőzését, valamint kialakult vészhelyzet esetén azok elhárítását.

 

 

Magyar Autóklub

A Magyar Autóklub jelentős erőfeszítéseket vállal a közúti közlekedés biztonságosabbá tételének érdekében. A 116 éves szervezet Alapszabálya tartalmazza, hogy a Klub közreműködik a motorizáció, a közlekedésbiztonság, a közlekedési kultúra javításában. Sokrétű tevékenységük részeként például meghonosították a 30 éve megkezdett „Ki a mester két keréken” elnevezésű, közlekedésbiztonsági oktatóprogram tematikáját.
Tata Város Önkormányzata elkötelezett a közlekedésbiztonság javítása mellett. Támogatja az Autóklub ez irányú tevékenységét és többször is helyszínt biztosított rendezvényei számára.

 

 

 

Vas megyei Mérnöki Kamara és a KTE Vas Megyei Területi Szervezet

A Vas megyei Mérnöki Kamara és a KTE Vas Megyei Területi Szervezet közös, több éves rendezvény sorozata a MUSTRA, amelyen a megye aktuális közlekedési projektjeit, tervezett fejlesztési elképzeléseit mutatják be a szakmai érdeklődőknek. Célja elsődlegesen a tájékoztatás, ismeretterjesztés, valamint a közösséget, közvetlen környezetet érintő aktuális témákban a civil-szakmai párbeszéd lehetőségének megadása. A MUSTRA soron következő rendezvényének témájául szeretnék választani a közlekedési kultúráról való véleményformálást a megyei Rendőrfőkapitányság, és a gépjárművezetői szakoktatók bevonásával, ahol moderált beszélgetés formájában a hallgatóság aktív részvételével tervezik a kerekasztal beszélgetést a hazai közlekedési kultúráról.

 

Vas megyei Mérnöki Kamara 

Szervezetünk rendszeres résztvevője a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából szervezett rendezvényeknek.

 

Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) 2500 árufuvarozó és személyszállító vállalkozás érdekképviseletét látja el Magyarországon és a nemzetközi színtéren. Tagjait elsősorban olyan információkkal látja el, amelyek elengedhetetlenek a mindennapi munkához, az üzleti döntések meghozatalához, valamint a biztonságos működéshez. Az MKFE kiemelt figyelmet fordít a biztonságra, kiáll minden olyan ügy mellett, amely tagvállalkozásait hozzásegíti a biztonságos közlekedéshez és biztonságos munkavégzéshez.

 

 

Hungaro Control Zrt.

A HungaroControl stratégiai célja az önállóság megőrzése mellett a gondos tervezési eljárás eredményeként létrejött pénzügyi-gazdasági stabilitás hosszú távú fenntartása az Európai Unió által támasztott teljesítménycéloknak hosszú távon is megfelelő módon. A Társaság ezért maximálisan törekszik arra, hogy vállalkozási tevékenységei nyereségesek legyenek.

Az új üzleti stratégiában a társaság négy fő stratégiai üzleti egységet alakított ki, amelyek a HungaroControl által végzett legfőbb tevékenységek köré épülnek. Ezek az üzleti egységek az Útvonalirányítási (En-route), a Terminálirányítási, a Szimulációs és a Képzési üzleti egység.

Annak érdekében, hogy a HungaroControl versenyképességét növelni tudja, szervezeti szinten is jelentős erőfeszítéseket tesz. Így a társaság három kulcsfontosságú funkcionális területet azonosított, amelyek a stratégiai üzleti egységek tevékenysége szempontjából kritikus infrastruktúrát kezelnek, meghatározó erőforrásokkal gazdálkodnak, meghatározó jelentőségűek a vállalat egésze szempontjából. A kiemelt funkcionális területek: Technológia, Emberi erőforrások, Nemzetközi kapcsolatok.

 

Széchenyi István Egyetem, Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Baleset-megelőzési Bizottság

Egyetemünkön a Bsc-s hallgatók számára Közlekedésbiztonság c. tárgy átfogó képet ad a kulturált közlekedésről, a defenzív vezetésről, melyet inkább tudatformálásnak neveznénk.

Az MRFK Közlekedésrendészeti Osztály folyamatos feladata az ittas járművezetők kiszűrése a forgalomból.

 

KTI Nonprofit Kft.

A közúti infrastruktúra biztonsági kérdéseivel, valamint a biztonságos közlekedésre felkészítéssel kapcsolatos kutató, elemző, oktató tevékenység végzése, illetve folyamatos fejlesztése, az eredmények hazai és nemzetközi szintű propagálása, bemutatása.

 

Békés Megyei Kormányhivatal - Közlekedés Tudományi Egyesület Békés Megyei Területi Szervezet - Békés Megyei Balesetmegelőzési Bizottság

Évadnyitó Motoros Tréning (már 8. éve); Iskoláskorúak rendezvényein közlekedésbiztonsági előadások, rendezvények; Mobiltelefonálás hatásai a járművezetésre tárgykörben kísérletek és kutatások

 

Kocs Község Önkormányzata

Településünkön több alkalommal hirdetünk  hasonló jellegű rendezvényt, főként a fiatalok számára, gyermeknap, kocsitoló fesztivál keretében.

 

Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary

A NiT Hungary a GRSP Magyarország Egyesület és az Európai Közúti Biztonsági Charta tagja, 2016 óta a Közlekedési Kultúra Napja eseménysorozat aláíró tagja. A szervezet képviselője résztvevője az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság Koordinációs Testülete munkájának. A NiT Hungary a hazai közúti fuvarozók legnagyobb szakmai érdekképviseleti szervezeteként elkötelezett a közúti közlekedés biztonságának javításában. A szervezet a nehézgépjármű-vezetők vezetéstechnikai és vészhelyzet-elhárítási tudásának fejlesztése érdekében résztulajdonosként alapítója Európa legkorszerűbb vezetéstechnikai tanpályájának, a zsámbéki drivingcamp Hungary-nek. A NiT Hungary hatodik éve főszervezője az „5 tengelyen – biztos kézzel (keressük Magyarország legjobb kamionsofőrjét)” országos közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai versenynek. Emellett olyan aktivitásokkal járult hozzá a biztonságos közúti közlekedéshez, mint 2009. és 2013. évi kontúrfólia-akció, az NFM 2016. évi „Jól Vezess” vezetéstechnikai tréningprogramjában való részvétel, a kisiskolás korosztály részére „Láss az én szememmel” címmel szervezett éves hagyományos közlekedésbiztonsági vetélkedő, vagy „Az autóbuszos utazás tízparancsolata” című 2017. évi utasbiztonsági kiadvány.

 

Tima Endre Általános Iskola

Tananyagba építetten a tömegközlekedés, a KRESZ szabályainak megismerése, elsajátítása. TÁMOP program keretében 120 órás közlekedési ismeretek foglalkozás az intézmény tanulóinak.

 

ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság a közlekedés biztonságának javításával összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtására létrehozott olyan – a közlekedésbiztonsági kérdésekben tanácsadó, javaslattevő és véleményező − önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely koordinálja a rendőrség baleset-megelőzéssel összefüggő feladatait és közlekedésbiztonsági kommunikációs tevékenységét.

 

Magyar Közút Nzrt. Kiskőrösi Úttörténeti Múzeum

A Magyar Közút Nzrt. az egyik alapító tagja a rendezvénynek, azóta szervezünk programot minden évben a Közlekedési Kultúra Napjára, valamint saját múzeumpedagógiai programunknak is szerves része a KRESZ-Közlekedésbiztonság „tanítása”

 

Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány

A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány minden évben megrendezte a Közlekedési Napot, amelyen a vasúti és közúti közlekedésben leggyakrabban előfordul szabály szegések következményeire hívta fel a látógatok figyelmét (vonat – gépjárműütközés a vasúti átjáróban, rendőrségi helyszínelés, elsősegélynyújtás). Állandó kiállítás a közlekedési ága által okozott környezeti hatásokról, vasúti járművek építése újra hasznosítható anyagokból.

 

 

Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége

MLSZKSZ a magyar logisztikai élet meghatározó szakmai szervezete. Kiemelt fontossággal kezeljük a hazai intermodális fuvarozás fejlesztését, mint vasút, mint vízi változatban. Ennek közvetlen eredménye, hogy aza intermodális forgalom növekedésével, folyamatosan csökken a közúti nehéztehergépjármű forgalom és ezek arányában javul az ide kapcsolható közlekedési kultúra és balesetveszély. Szövetségünk immár 7. éve folyamatosan elemezi a magyar intermodális forgalom alakulását és készít fejlesztési javaslatokat a mindenkori kormányok számára.

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Közbiztonsági

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán, valamint jogelődjénél a Rendőrtiszti Főiskolán a leendő közlekedésrendészeti tisztek képzésében a mindenkori képzési idő során folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk a közlekedésbiztonság fontosságának tudatosítására. 
A Közbiztonsági Tanszék munkatársai rendszeresen részt vesznek rendőrségi továbbképzések, valamint az Országos Balesetmegelőzési Bizottság rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában.

 

Makadám Mérnök Klub

A Makadám Klub részéről ilyen tevékenység nem merült fel, viszont a meghívott vendégek között igen, pl. Óbudai Esernyős – az ő égiszük alatt indult el maga a Bike&Breakfast mozgalom, említhetem még a Mesterbike kávézót: ők kávézóként, kerékpár szervízként és szakboltként is funkcionálnak.

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Hivatalunk folyamatosan és aktívan részt vesz a megyei Balesetmegelőzési Bizottság, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, megyei Rendőr-főkapitányság, megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság, Kormányhivatal járási hivatalai által szervezett, közösen végrehajtott, közlekedésbiztonsággal összefüggő tárgyú rendezvényein, ellenőrzési akcióiban.

 

MÁV Zrt.

A MÁV Zrt. Vasútbiztonsági Feladattervében foglaltak szerint egész évben kiemelt jelentőséget fordítunk a vasúti átjárókban történő biztonságos átkelés fontosságának kommunikálására.  

A területileg kiemelt jelentőséggel bíró vasúti átjárók területén az Országos Rendőr-főkapitánysággal közös útátjáró ellenőrzéseket végzünk a balesetek megelőzése és a kockázatok csökkentése érdekében.

 

Danubius Nemzeti Hajós Egylet

Rendezvényünk, a Hív a Duna! evezős regatta programja során, a futamok szünetében egy panelbeszélgetést szervezünk, amelyen neves vízi közlekedési szakemberek fejtik ki álláspontjuk a Duna közlekedésbiztonságával kapcsolatban. A beszélgetés feltárja a vízi közlekedési kultúra fejlesztésre terén eddig elért eredményeket, az előttünk álló kihívásokat, és a meghívott szakemberek javaslatot tehetnek olyan szakpolitikai beavatkozásokra, amelyek a Duna, mint infrastruktúra biztonságát javítják.

 

MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság

Társaságunk több éve résztvevője a Közlekedési Kultúra Napjának.

 

„Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft.

A legelső megrendezés óta működik közre a társaságunk a jeles nap megszervezésében. Ezidáig motoros és gyermek közlekedésbiztonsági programokkal készültünk a Hungaroringen, vagy külső helyszínen.

 

Győr-Sopron-Ebenfurti-Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A GYSEV rendszeresen szervez, vagy részt vesz különböző közlekedésbiztonsági rendezvényeken (VOLT Fesztivál, Nemzetközi Útátjáró Biztonsági Nap (pl. ILCAD, Családi Nap, Győr-Mobilitás), amelyeken közlekedésbiztonsági tudatformálást végzünk. Ezeken a rendezvényeken a közúton közlekedők figyelmét szeretnénk felhívni a vasúti átjárókban való helyes közlekedésre az ott történt balesetek csökkentése érdekében.

 

GRSP Magyarország Egyesület

A GRSP Magyarország Egyesület 2005 óta dolgozik azért, hogy csökkenjen hazánkban a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma. Az Egyesület ezt főként a közlekedői magatartás pozitív irányú befolyásolásával – kiemelten a védtelen közlekedőket - kívánja elérni. Ennek érdekében szervez rendezvényeket, tréningeket és valósít meg átfogó programokat, kutatásokat.

 

Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság

Folyamatos megelőzési tevékenység, kiemelten a 12-20 éves korosztály körében.

 

Inntoéka Kft.

Innotéka magazinban tematikus tartalomként és évente egy különszámban a közlekedésfejlesztés témájának feldolgozása.

 

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

Egyesületünk Alapszabályának egyik pontja kimondja, hogy szervezetünk elkötelezett polgáraink biztonságáért szárazföldön és vízen. Ennek kapcsán hosszú évek óta szorosan együttműködünk az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottsággal és segítjük, támogatjuk balesetmegelőzési tevékenységüket nagy tömegeket megmozgató rendezvényeken (EFOTT, Strandfesztivál, OpenRoadFest – Alsóörs stb.) 

 

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt, mint az országos közutak közútkezelője folyamatosan figyeli a közlekedésbiztonsági mutatók alakulását. Képzett közúti biztonsági auditorai révén figyelemmel kíséri a baleseti góchelyeket, azok megszüntetésére szakmai javaslatot tesz, illetve beavatkozik.

 

Országos Polgárőr Szövetség

Az OPSZ megalakulása óta (több mint 25 éve) dolgozik azért, hogy csökkenjen hazánkban a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma. A polgárőr Egyesületek ezt főként a közlekedői magatartás pozitív irányú befolyásolásával – kiemelten a védtelen közlekedőket - kívánja elérni. Ennek érdekében végzi járőröző-megelőző feladatait, szervez rendezvényeket, s 2015 óta átfogó baleset-megelőzési  programot hajt végre.

 

Főmterv Zrt.

Kerékpáros munkába járás támogatása (tároló, zuhanyzási lehetőség kiépítése, BKV bérlet mellett MOL Bubi bérlet, mint támogatás lehetőségének választása).

 

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

A 2015 óta megrendezésre kerülő "A Közlekedési Kultúra Napja" központi rendezvényein részvétel; az önkormányzatok közlekedésbiztonsági tevékenységének támogatására, aktivitásának elősegítésére számukra kétszer (2016-2017. években) sikeres pályázat kiírása: "Települések közlekedésbiztonságának növelése" címmel; a nyertes pályázók díjainak átadása a MÜPÁ-ban; "Közlekedésfejlesztés Magyarországon" konferencia rendezése minden évben.

 

Department of Transport Systems and Policy, Students Research Group on Transport

Department of Transport Systems and Policy as an Organizer of the meeting has an experience reffered to a topic of the event. It considers the scientific and didactic dimension. In the scientific dimension it is related to publications (including Prof. E. Załoga), while didactic activities to classes (including Transport Economics, Safety in Land Transport, Technical and Economic Aspects of Rail Transport).

 

Magyar Plastiroute Kft.

A Magyar Plastiroute Kft. integrált forgalomtechnikai megoldássokkal járul hozzá a közlekedésbiztonság növeléséhez autópályákon, gyorsforgalmú utakon valamint a városok útjain egyaránt.  A több mint 25 éves társaság kiemelt szerepet tölt be új technológiák széleskörű elterjesztésében, elsők között csatlakozott „A KÖZLEKEDÉSI KULTÚRA NAPJA” c. eseményhez is.

 

BKK - Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 

A BKK Zrt. a Közlekedési Kultúra Napjának indulása óta aktív partnere a KTE-nek. Számtalan kampánnyal hívjuk fel utasaink figyelmét a közlekedésbiztonságra, az egymásra odafigyelésre, különösen kiemelkedő minden aktivitásunk közül az Európai Mobilitási Hét programsorozat.

 

KTE Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezete és a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

A KTE KEM Területi Szervezete és a KNYKK közös szervezésében 2017-ben a tatabányaihelyi járati autóbuszokon szervezte meg a fenti tájékoztató feliratok és logók kivetítését.

 

Felelősséggel a Közlekedőkért Alapítvány (KRESZ-SULI)

Személy szerint, különböző közlekedéssel kapcsolatos szervezetek partnerségében, közel 15 éve foglalkozunk közlekedésoktatási eszközök gyártásával, fejlesztésével. Társadalmi felelősségvállalás keretében az eszközöket mi magunk is használjuk oktatási célokra különféle gyermekrendezvényeken, iskolákban, óvodákban. Módszertani tematikus útmutatónk alapján, különösen a 3-10 éves korosztály közlekedésoktatási tevékenységében, érzékenyítésében vállalunk szerepet. Létrehoztuk a KRESZ-SULI márkát, mely a minőségi, jól használható közlekedésoktatási eszközök és interaktív, játékos közlekedésnevelési tevékenység márkajelzése lett.

 

Városi közlekedés c. lap

A KTE Városi Közlekedés Lapja a széles szakmai és nem szakmai közönséget is megcélozza a városi közlekedési témájú cikkekkel, ezen belül a közlekedési kultúra és a közlekedésbiztonság is fontos megjelenítendő tématerület. Tematikus számokba szerkesztjük a cikkeket, ezek sorába a közelekdésbiztonság, kultúrált közlekedés témája is bekerül a jövőben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai Partnerek:

 • Budapest és Pest Megyei Mérnöki Kamara
 • Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
 • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
 • Közlekedéstudományi Egyesület
 • Magyar Tudományos Akadémia Közlekedés- és Járműtudományi Bizottság
 • DRIVINGCAMP Hungary
 • Magyar Autóklub
 • Vas Megyei Mérnöki Kamara
 • Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete
 • Hungaro Control Zrt.
 • Széchenyi István Egyetem
 • Magyar Közút Nzrt. Kiskőrösi Úttörténeti Múzeum
 • Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány (MVPA)
 • Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Közbiztonsági Tanszék
 • Makadám Mérnök Klub
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
 • MÁV Zrt.
 • Danubius Nemzeti Hajós Egylet
 • MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság
 • „Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft.
 • Magyar Közlekedési Szövetség
 • Békés Megyei Kormányhivatal
 • Kocs Község Önkormányzata
 • Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary
 • Tima Endre Általános Iskola
 • ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság
 • Győr-Sopron-Ebenfurti-Vasút Zrt.
 • GRSP Magyarország Egyesület
 • Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság
 • KTE Baranya Megyei Területi Szervezet
 • Magyar Autóklub Oldtimer Szekció
 • Baranya Megyei Balesetmegelőzési Bizottság - Pécs
 • Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
 • Free Mobility Egyesület
 • MÁV-START
 • "A PÉCSI GYORS" - Vasútmodellező Klub
 • Pécsi Tudományegyetem - University Of Pécs
 • Tüke Busz Zrt.
 • Békés Megyei Balesetmegelőzési Bizottság
 • KTE Baranya Megyei Területi Szervezet
 • BKK Zrt.
 • Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
 • Innotéka Kft.
 • Dunferr Szakgimnázium és Szakközépiskola
 • Bocskai István Református Oktatási Központ
 • DUNASZENTGYÖRGYI CSAPÓ VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
 • Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola - Mohács
 • Magyar Közút Nzrt.
 • Országos Polgárőr Szövetség
 • Főmterv Zrt.
 • Department of Transport Systems and Policy, Students Research Group on Transport
 • Városi közlekedés c. lap
 • Magyar Plastiroute Kft.
 • Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
 • Felelősséggel a Közlekedőkért Alapítvány (KRESZ-SULI)
 • MEE Világítástechnikai Társaság