A KÖZLEKEDÉSI KULTÚRA

NAPJA 2018. május 11.

KULTÚRA - PARTNERSÉG - TISZTELET - EGYMÁSRAFIGYELÉS - BIZTONSÁG

Küldetés

 

A Közlekedési Kultúra Napjának célja, hogy minden nap a biztonságos kulturált közlekedés napja legyen. A rendezvény küldetése a biztonság- és környezettudatos közlekedési magatartásformák széles körű elterjesztése, a kulturált közlekedés iránt fogékony lakosság széles körű bevonása, valamint a toleráns, partnerségen alapuló, egymásra és önmagára odafigyelő közlekedési kultúra sokszínűségének bemutatása, színvonalának emelése.

A kísérő rendezvények, aktivitások fő üzenetei 

 

drivingcamp Hungary 

drivingcamp Hungary – Több, mint vezetéstechnikai centrum! – Létesítmény látogatás Ismerje meg Ön is Európa legmodernebb vezetéstechnikai központját és pályáját!

 

Magyar Autóklub

Rendezvényünk célja, hogy felhívjuk elsősorban a fiatalabb generáció figyelmét a közlekedésben rejlő veszélyekre, és hogy ők személy szerint mit tehetnek azért, hogy a közlekedés során biztonságuk garantált legyen. Különös figyelmet fordítunk a biztonsági öv használatának propagálására.

 

Magyar Tudományos Akadémia Közlekedés- és Járműtudományi Bizottság

A közlekedésbiztonság fokozásának egyik igen fontos, alapvető eszköze az egyetemi tanszékeken folyó kutatómunka tudományos eredményeinek minél szélesebb körű megismertetése és a gyakorlatban való hasznosítása.

 

Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete

Az MKFE-tagok figyelmét felhívni a biztonságtudatos közlekedésre, a közösségi közlekedés kultúrájának és a környezettudatos közlekedés kultúrájának terjesztésére.
Felhívás a fotópályázaton való részvételre, illetve szavazásra.

 

Vas megyei Mérnöki Kamara és KTE Vas Megyei Területi Szervezete

Az előadás megdöbbentő példákkal és statisztikai adatokkal hívja fel a figyelmet a közlekedési szabályok betartásának fontosságára, valamint a közlekedésben résztvevők felelősségére.

 

Vas megyei Mérnöki Kamara

Mozgás és tudomány

A felszabadult játék öröme nem csak a gyermekek kiváltsága! A győri Mobilis Interaktív Kiállító Központ a mozgás, a közlekedés témái köré épített látványos bemutatóival, kipróbálható eszközeivel játékra, kreativitásra, alkotásra ösztönöz mindenkit. A Mobilis központ segít felfedezni a bennünket körülvevő világ rejtelmeit. Küldetése, hogy játékos formában közelebb hozza és megszerettesse a látogatóval a természettudományokat.

 

Széchenyi István Egyetem, Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Baleset-megelőzési Bizottság

Hazánkban az ittasan okozott balesetek aránya 10% körül mozog.
A szabályozási háttér, és az ellenőrzések egyik középpontja az ittas gépjárművezetés nullára való csökkentése.

 

HungaroControl Zrt.

A fórum célja a kis magasságon, VFR szerint repülő pilóták és a légiforgalmi szolgálatok közötti együttműködés erősítése és a magyar légtérben folyó repülések biztonságának fokozása.

 

KTI Nonprofit Kft.

Az aktivitások célja, minden korosztály figyelmes és biztonságos közlekedésre való érzékenyítése.

 

Békés Megyei Kormányhivatal - Közlekedés Tudományi Egyesület Békés Megyei Területi Szervezet - Békés Megyei Balesetmegelőzési Bizottság

A mobiltelefonos programmal az a célunk, hogy a már vezetési jogosultsággal rendelkező, a közúti közlekedésben résztvevő járművezetők részére egy a városi közlekedésben jellemző alacsonytempójú manőverezési feladatok végrehajtásának mérhető és értékelhető módszerével bizonyítsuk be, hogy a vezetés közbeni mobiltelefonálás milyen hatással van a járművezetőjére, valamint a folyamatos kommunikáció milyen veszélyekkel járhat.

A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos általános feladatellátás egyik kissé elfeledett korosztályát szeretnénk megszólítani. Az úgynevezett „szépkorúak” az idősödő emberek is részei a közlekedők társadalmának. A közlekedésük sajátosságainak figyelembevételével kezdeményezünk előadásunk segítségével, egy figyelemfelhívó, segítőszándékú beszélgetést. Célunk olyan információkat, tanácsokat adni, melyek segítségével a résztvevők biztonságosabb, tudatosabb közlekedők lehetnek akár járművezetőként, akár gyalogosként.

 

Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary

Az „5 tengelyen – biztos kézzel” verseny olyan országos, felmenő rendszerű közlekedésbiztonsági vetélkedő, melynek alapcélja a biztonságos nehéz-tehergépjármű vezetési ismeretek szélesítése, a gépjárművezetők vészhelyzetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó felkészültségének felmérése, illetve a nehéz tehergépjármű-vezetői tevékenység szakmai presztízsének és társadalmi elismertségének erősítése, és a közúti közlekedés biztonságának fokozása. A verseny célja a munkáltató szempontjai szerint legjobban felkészült, járművét a legnagyobb biztonsággal és vezetéstechnikai tudással kezelő gépkocsivezető díjazása. A közúti partnerség jegyében az országos, felmenő rendszerű versenysorozat látványos döntője közlekedésbiztonsági nyílt családi nappal egybekötve, a munkáltatók, kollégák, szurkolók és családtagok körében, egész napos rendezvényként kerül megtartásra.

 

Tima Endre Általános Iskola

A gyerekek kulturált, biztonságos vasúti közlekedésre nevelése.

 

ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság

A rendezvény küldetése a biztonságos és környezettudatos közlekedési magatartásformák széleskörű elterjesztése, a bűn- és balesetmegelőzéssel foglalkozó civil és állami szervezetek tevékenységének bemutatása, a Rendőrség szolgáltató tevékenységének propagálása.

 

Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány (MVPA)

Biztonságtudatos közlekedés fontossága, a közösségi közlekedési kultúra fejlesztése. Kiállítás a környezettudatos közlekedés fontosságának szemléltetéséről.

 

Magyar Közút Nzrt. Kiskőrösi Úttörténeti Múzeum

A biztonságos kerékpáros közlekedés elsajátíttatása a gyerekekkel játékokon, vetélkedőkön keresztül a „Játszva tanulni – tanulva játszani” elvnek megfelelően.

 

Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége

Intermodális fuvarozás segíti a kulturált közlekedést, mivel használatával jelentősen csökken a közúti nehéz tehergépjármű forgalom és ennek arányában a balesetveszély is.

 

GRSP Magyarország Egyesület

A biztonságos közlekedésre nevelést már kisgyermekkorban el kell kezdeni! 

 

Békés Megyei Kormányhivatal

A mobiltelefonos programmal az a célunk, hogy a már vezetési jogosultsággal rendelkező, a közúti közlekedésben résztvevő járművezetők részére egy a városi közlekedésben jellemző alacsonytempójú manőverezési feladatok végrehajtásának mérhető és értékelhető módszerével bizonyítsuk be, hogy a vezetés közbeni mobiltelefonálás milyen hatással van a járművezetőjére, valamint a folyamatos kommunikáció milyen veszélyekkel járhat.

A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos általános feladatellátás egyik kissé elfeledett korosztályát szeretnénk megszólítani. Az úgynevezett „szépkorúak” az idősödő emberek is részei a közlekedők társadalmának. A közlekedésük sajátosságainak figyelembevételével kezdeményezünk előadásunk segítségével, egy figyelemfelhívó, segítőszándékú beszélgetést. Célunk olyan információkat, tanácsokat adni, melyek segítségével a résztvevők biztonságosabb, tudatosabb közlekedők lehetnek akár járművezetőként, akár gyalogosként.

 

Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány 

Biztonságtudatos közlekedés fontossága, a közösségi közlekedési kultúra fejlesztése. Kiállítás a környezettudatos közlekedés fontosságának szemléltetéséről.

 

Magyar Közút Nzrt. Kiskőrösi Úttörténeti Múzeum

A biztonságos kerékpáros közlekedés elsajátíttatása a gyerekekkel játékokon, vetélkedőkön keresztül a „Játszva tanulni – tanulva játszani” elvnek mefgelelően.

 

Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége

Intermodális fuvarozás segíti a kulturált közlekedést, mivel használatával jelentősen csökken a közúti nehéz tehergépjármű forgalom és ennek arányában a balesetveszély is.

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Közbiztonsági Tanszék

A rendezvényen elhangzó előadásokkal fel szeretnénk hívni a figyelmet a közlekedésben tapasztalható egymásra oda nem figyelésre, valamint arra, hogy a balesetveszélyes szituációk megelőzése nagyobbrészt az erősebb közlekedők felelőssége, de ugyanakkor az egyes gyengébb közlekedők felelősségére is rámutatunk.

 

Makadám Mérnök Klub

„A kerékpáros turizmus gazdasági hatásai a vendéglátásban”
Hogyan járul hozzá a kerékpáros turizmus egy térség turisztikai-gazdasági fejlődéséhez?

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

A tavasz beköszöntével a „motoros szezon” is kezdetét veszi. Mivel egyre nagyobb számban jelennek meg a közlekedésben a kétkerekű járművek, fontos a figyelemfelhívás ezen járművek üzemeltetési sajátosságaira. Ebben a figyelemfelhívásban kívánnak szerepet vállalni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szakemberei.

 

MÁV Zrt.

Türelem, tolerancia, egymásra figyelés. Legyen minden nap a kulturált vasúti közlekedés napja!

 

Danubius Nemzeti Hajós Egylet

A Duna, amit a fővárosban élők naponta többször is kereszteznek a főváros valamelyik hídján, éppúgy fontos közlekedési útvonalként szolgál évszázadok óta, mint a szárazföldi módok infrastruktúrája. A Dunát, mint közlekedési folyosót nagyon sokan használjuk: a folyón bonyolódik az ország belvízi áruszállításának nagy része, eközben a hajózás egyre növekvő teljesítménnyel vesz részt Budapest városi közlekedésében, a belföldi és nemzetközi turizmusban, a Duna mentén elhelyezkedő sportegyesületekben pedig generációk nőttek fel a víz közelségében, sokuk világ- és olimpiai bajnoki címekkel öregbítve az ország hírnevét. Kulcsfontosságú, hogy a vízi út használói odafigyeljenek egymásra. Rendezvényünk célja, hogy az ország legnépesebb amatőr evezős versenyén felhívjuk a figyelmet arra, hogy közlekedési kultúránk fejlesztéséhez nem csak a szárazföldön, de a vízen is közös erőfeszítésekre van szükségünk.

 

MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság

A Közlekedési Kultúra jelentőségének méltatása a közúti és vasúti szakemberek körében

 

„Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft.

Általános iskolások biztonságos közlekedésre nevelése, élményekhez kapcsolt interaktív módon

 

KTE Baranya Megyei Területi Szervezet

Közlekedési kultúra napjának és azon keresztül a közlekedésre nevelés fontosságának hangsúlyozása.

 

Győr-Sopron-Ebenfurti-Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A GYSEV Zrt. kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra. Erre nem csupán az infrastruktúra, és a gördülőállomány fejlesztése, hanem a társadalmi tudatformálás is kiváló lehetőség.

 

Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság

A hajózás „veszélyes üzem”, a biztonságos víziközlekedés alapja a fegyelmezettség, a kultúrált közlekedés, a szükséges szabályok ismerete.

 

Innotéka Kft.

A Közlekedés Kultúra napja című esemény eszmeiségének támogatása a magazin részéről

 

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

A vízibiztonság megteremtése, fokozása

 

Magyar Közút  Nonprofit Zrt.

A gyorsforgalmi úthálózaton lévő táblákon (országosan mintegy 80 helyszínen) a Közlekedési Kultúra Napjára emlékeztető üzenetek jelennek meg.

 

Országos Polgárőr Szövetség

A biztonságos közlekedésre felkészítés gyermekkorban kezdődjön, s a fiatalkorúaknál sem vehetjük félvállról!

A biztonságos közlekedés egyben tartja a Családot!

 

Főmterv Zrt.

Szeretnénk tudatosítani dolgozóinkban, hogy a közlekedésben partnernek, és ne legyőzendő akadálynak tekintsük egymást.

 

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

A közlekedés olyan kulcsfontosságú szolgáltatás, amelynek - lehetőleg kulturált körülmények között - teljesíteni kell a társadalmi-gazdasági-környezeti elvárásokat. Cél a konferencián elhangzó információkkal is segíteni a közlekedéssel kapcsolatos társadalmi és szakmai elvárásoknak megfelelést. A konferencián részt vevők tájékoztatása "A Közlekedési Kultúra Napja" rendezvnényeiről, ezzel is tovább népszerűsítve e fontos eseményt.

 

Department of Transport Systems and Policy, Students Research Group on Transport

Managers from railway company will join us in presentation and discussion.

 

Magyar Plastiroute Kft.

A gyalogos átkelőhely a közúti közlekedésben egy olyan kiemelten veszélyes helyszín, ahol autósoknak, gyalogosoknak és kerékpárosoknak egyaránt egymásra és önmagukra fokozottan odafigyelő, toleráns közlekedési kultúrát kell tanúsítania. Különösen igaz ez gyermek intézmények környékén.

 

BKK - Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 

A BKK Zrt. minden évben különösen fontosnak tartja a Közlekedési Kultúra Napjának fontosságát. A FUTÁR rendszer hangos utastájékoztatási funkcióját kihasználva, hívjuk fel utasaink figyelmét a nap üzenetének fontosságára.

 

KTE Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezete és a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Székesfehérváron, a helyi járati autóbuszokon a következő feliratot és az esemény logóját jelenítik meg: 

"Szeretettel köszöntjük kedves utasainkat a Közlekedési Kultúra Napján! Szóljon ez a nap az egymás kölcsönös tiszteletén alapuló, türelmes, megértő magatartásról, amely komfortosabbá teheti mindennapi utazásainkat."

 

Felelősséggel a Közlekedőkért Alapítvány  (KRESZ-SULI)

Már kisgyermekkorban játékos feladatokkal, szülői példamutatással, interaktív pedagógiai foglalkozásokkal felkelteni a gyermekekben az igényt a tudatosságra, a biztonságra, a toleranciára.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai Partnerek:

 • Budapest és Pest Megyei Mérnöki Kamara
 • Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
 • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
 • Közlekedéstudományi Egyesület
 • Magyar Tudományos Akadémia Közlekedés- és Járműtudományi Bizottság
 • DRIVINGCAMP Hungary
 • Magyar Autóklub
 • Vas Megyei Mérnöki Kamara
 • Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete
 • Hungaro Control Zrt.
 • Széchenyi István Egyetem
 • Magyar Közút Nzrt. Kiskőrösi Úttörténeti Múzeum
 • Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány (MVPA)
 • Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Közbiztonsági Tanszék
 • Makadám Mérnök Klub
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
 • MÁV Zrt.
 • Danubius Nemzeti Hajós Egylet
 • MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság
 • „Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft.
 • Magyar Közlekedési Szövetség
 • Békés Megyei Kormányhivatal
 • Kocs Község Önkormányzata
 • Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary
 • Tima Endre Általános Iskola
 • ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság
 • Győr-Sopron-Ebenfurti-Vasút Zrt.
 • GRSP Magyarország Egyesület
 • Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság
 • KTE Baranya Megyei Területi Szervezet
 • Magyar Autóklub Oldtimer Szekció
 • Baranya Megyei Balesetmegelőzési Bizottság - Pécs
 • Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
 • Free Mobility Egyesület
 • MÁV-START
 • "A PÉCSI GYORS" - Vasútmodellező Klub
 • Pécsi Tudományegyetem - University Of Pécs
 • Tüke Busz Zrt.
 • Békés Megyei Balesetmegelőzési Bizottság
 • KTE Baranya Megyei Területi Szervezet
 • BKK Zrt.
 • Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
 • Innotéka Kft.
 • Dunferr Szakgimnázium és Szakközépiskola
 • Bocskai István Református Oktatási Központ
 • DUNASZENTGYÖRGYI CSAPÓ VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
 • Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola - Mohács
 • Magyar Közút Nzrt.
 • Országos Polgárőr Szövetség
 • Főmterv Zrt.
 • Department of Transport Systems and Policy, Students Research Group on Transport
 • Városi közlekedés c. lap
 • Magyar Plastiroute Kft.
 • Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
 • Felelősséggel a Közlekedőkért Alapítvány (KRESZ-SULI)
 • MEE Világítástechnikai Társaság