A KÖZLEKEDÉSI KULTÚRA

NAPJA 2017. május 11.

KULTÚRA - PARTNERSÉG - TISZTELET - EGYMÁSRAFIGYELÉS - BIZTONSÁG

Partnerek

Partnereink az oldal alján található logóikra kattintva érhetők el.
 

Magyar Közlekedési Szövetség

A Magyar Közlekedési Szövetség tagjai, a közlekedési vállalatok révén közvetlenül érintett valamennyi, a közlekedésbiztonsághoz kapcsolódó kérdésben. 

 

Magyar Közút Zrt. Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény

Szakmúzeumként alapfeladata a közúti közlekedés múltbeli és jelenbeli megismertetése, illetve ennek átültetése múzeumpedagógiai foglalkozásokba. Kiemelten foglalkozik a biztonságos közlekedésre való neveléssel. Nyári táborok, közlekedési versenyek, elméleti foglalkozások keretében óvodásoknak, iskolásoknak tartanak KRESZ és közlekedésbiztonsági órákat KRESZ-parkkal, interaktív eszközök felhasználásával, előadásokkal egybekötve.

 

ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB);
BAZ Megyei Balesetmegelőzési Bizottság

Az 1992. november 24-én életre hívott ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (továbbiakban: ORFK-OBB) a magyarországi közlekedésbiztonsági tevékenység egyik meghatározó szervezete. Az ORFK-OBB a közúti közlekedésbiztonság javításával összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtására létrehozott olyan - a közlekedésbiztonsági kérdésekben tanácsadó, javaslattevő és véleményező - szervezet, amely koordinálja a rendőrség baleset-megelőzéssel összefüggő feladatait, és közlekedésbiztonsági kommunikációs tevékenységét. Az ORFK-OBB 23 éves fennállása óta jelentős nemzetközi és hazai eredményeket ért el a közúti közlekedésbiztonság területén. Az eredményes preventív tevékenység az országos szintű baleset-megelőzési hálózat működtetésében, a társadalmi kapcsolatok kiszélesítésében, a tapasztalatok hasznosításában, valamint a preventív tevékenységet végzők rendszeres továbbképzésében valósul meg. Munkájának központi eleme az a tájékoztató, felvilágosító és kommunikációs tevékenység, melyet gyakorlatilag a közlekedők valamennyi rétegére kiterjesztve, tervszerűen végez. Főbb intézkedései és kampányai alapvetően a legveszélyesebb közlekedési magatartások ellen irányulnak (sebességtúllépés, ittas járművezetés, biztonsági öv használatának elmulasztása, közúti közlekedés legvédtelenebb résztvevőinek a védelme stb.). A kommunikáció terén egyre nagyobb szerepet játszanak az internetes megjelenések (saját állandó honlap, valamint ideiglenes megjelenési felületek), és  mindazok a lehetőségek, amelyek által a legnagyobb preventív hatás érhető el. Az ORFK-OBB a rendszeres média kapcsolatok tartása mellett közreműködik hazai és nemzetközi közlekedésbiztonsági projektekben, továbbá tevékenysége szemináriumok és egyéb rendezvények szervezésében, valamint tudományos kutatásokban és jogszabály-módosítási javaslatok formájában is megjelenik.

 

DRIVINGCAMP Hungary

2012 őszén nyitotta meg kapuit Európa egyik legmodernebb és legfejlettebb vezetéstechnikai és közlekedésbiztonsági központja. A tanpályán zajló oktatások résztvevői a vezetéstechnikai tréningek során mindvégig a legnagyobb biztonságban gyakorolhatják a közutakon leggyakrabban kialakuló közlekedési vészhelyzetek megelőzését, valamint kialakult vészhelyzet esetén azok elhárítását.

 

NiT Hungary


A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, a NiT Hungary a hazai közúti árufuvarozó és autóbuszos személyszállító vállalkozások legnagyobb – közel 3200 tagvállalkozást tömörítő – szakmai érdekképviseleti szervezete, az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága, a GRSP Magyarország és az Európai Közúti Biztonsági Charta (ERSC) tagja. A NiT Hungary Alapszabályában foglalt kötelezettségeiből fakadóan kiemelt helyen kezeli és folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai közúti közlekedés biztonságának helyzetét és folyamatosan vizsgálja annak lehetőségeit, hogy a közúti fuvarozás reprezentatív szakmai szervezeteként milyen eszközökkel és módszerekkel tud fokozottabban részt vállalni a közlekedésbiztonság javítása érdekében. A szervezet folyamatosan dolgoz ki és indít olyan programokat, rendezvényeket, melyek ráirányítják a figyelmet a kulturált és szabálykövető közúti közlekedésre, a közlekedésbiztonság javítását célzó eszközök és módszerek alkalmazására, a szakmai és vezetéstechnikai képzések jelentőségére, illetve a munkáltató szempontrendszerei szerinti képzettséggel és képességekkel rendelkező, tevékenységüket felelősséggel végző gépjárművezetők foglalkoztatására. A NiT Hungary-nek a Közlekedési Kultúra Napja 2016 évi rendezvénysorozatához kapcsolódó rendezvénye a közúti fuvarozói munkáltatói oldalnak a közlekedés biztonsága iránti felelősségét és elkötelezettségét reprezentálja.

 

Magyar Autóklub

A Magyar Autóklub jelentős erőfeszítéseket vállal a közúti közlekedés biztonságosabbá tételének érdekében. A 116 éves szervezet Alapszabálya tartalmazza, hogy a Klub közreműködik a motorizáció, a közlekedésbiztonság, a közlekedési kultúra javításában. Sokrétű tevékenységük részeként például meghonosították a 30 éve megkezdett „Ki a mester két keréken” elnevezésű, közlekedésbiztonsági oktatóprogram tematikáját.
Tata Város Önkormányzata elkötelezett a közlekedésbiztonság javítása mellett. Támogatja az Autóklub ez irányú tevékenységét és többször is helyszínt biztosított rendezvényei számára.

 

Hungaroring

A Hungaroring Magyarország egyik legmodernebb vezetéstechnikai létesítménye, négy különböző vezetéstechnikai pályával, és Off-Road Centrummal, motoros akadémiával, gyermek közlekedési parkkal. A ringnek több mint 16 éves tapasztalata van a baleset-megelőzés területén.

Tapasztalt instruktori gárda, széles kurzusválaszték (angol és német nyelven is) áll a látogatók rendelkezésére.

 

Békés Megyei Kormányhivatal, Békés Megyei Balesetmegelőzési Bizottság, KTE Békés Megyei Területi Szervezet


A szervezet minden évben kétszer (tavasszal és ősszel) Közlekedésbiztonsági Nyílt napokat szervez. Ezen felül már hatodik éve Évadnyitó Motoros Tréninget tart.  Szervezője és aktív résztvevője iskoláskorúaknak szervezett közlekedésbiztonsági előadásoknak, rendezvényeknek. Kísérleteket, kutatásokat végzett a mobiltelefonálás járművezetésre gyakorolt hatásairól.

 

GRSP Magyarország Egyesület

A GRSP Magyarország Egyesület fő célja a partnerség kialakítása; ennek érdekében közös platformot kínál a közlekedésbiztonságban, vagy ahhoz köthető területen tevékenykedő szervezeteknek azért, hogy együttműködésben, hatékonyabban tudják csökkenteni a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számát. Tagjai között megtalálhatóak kormányzati, üzleti és civil szervezetek is. Az Egyesület kiemelten kezeli a biztonsági öv és gyerekülések használatának népszerűsítését, egyrészt a felvilágosítás, másrészt a szakemberek kapacitásfejlesztésének segítségével. Kiemelt figyelmet fordít a gyalogátkelőhelyek biztonságára. Több programot dolgozott ki a gyermekek közlekedésbiztonsága terén, úgymint a biztonságos kerékpározást, az iskolába vezető biztonságos utat, illetve tananyag és oktatási eszközök kidolgozását óvodák részére. Számos workshopot és tréninget szervez főként sebességmenedzsment és gyermekek biztonsága témakörben az érintett szakembereknek.

 

Magyar Tudományos Akadémia Közlekedés- és Járműtudományi Bizottság
Az MTA IV. Műszaki Osztályához tartozik a Közlekedés –és Járműtudományi Bizottság. Az osztály illetve a tudományos bizottságok által gondozott tudományterületek: akusztika, anyagtudományok-technológiák, automatizálás-számítástechnika, áramlás-hőtechnika, elektrotechnika, elektronikus eszközök-technológiák, energetika, építészettudomány, gépszerkezettan, informatika, közlekedéstudomány, metallurgia, szál-és kompozit-technológia, szilárd testek mechanikája, távközlési rendszerek, vízgazdálkodás-tudomány. Az osztály ügyrendben szabályozott módon működik, havi rendszerességgel tart osztályüléseket. Az évi rendes közgyűléshez és a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódva tudományos rendezvényeket szervez. Székfoglalókat, felolvasóüléseket, emléküléseket, ankétokat rendez. Figyelemmel kíséri, segíti és értékeli az osztály területére eső tudományos tevékenységet, állást foglal tudományos, tudománypolitikai, tudományszervezési kérdésekben, véleményt nyilvánít az osztályhoz tartozó akadémiai kutatóintézetek és az Akadémia által támogatott tanszéki kutatócsoportok, egyetemi és közgyűjteményi, valamint egyéb (ágazati) kutatóhelyek tevékenységéről. A szabályzatban meghatározott módon közreműködik a Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos cím odaítélésével kapcsolatos eljárásban. Az osztály tudományos és tudománypolitikai munkáját diszciplináris és interdiszciplináris, tudományos bizottságok segítik.

 

GYSEV

Vasúttársaságként kiemelt figyelmet fordítanak a vasúti átjárók biztonságára. Ennek megfelelően egyrészt folyamatos technológiai fejlesztéseket valósítanak meg, másrészt nagy hangsúlyt fektetnek a közlekedésben érintett felek figyelemfelhívására, a tudatos közlekedésre való nevelésre és szemléletformálásra. EU-s projekt keretében részletesen foglalkoztak az útátjárókban való közlekedés kérdésével, valamint a lakosság tudatformálásával az útátjárók biztonságával és az ott való viselkedéssel kapcsolatban.

Részt vettek a VOLT Fesztiválon, ahol közlekedésbiztonsági témákkal foglalkoztak, illetve szakembereik rendszeresen tartanak előadást különböző konferenciákon.

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

A Hivatal folyamatosan és aktívan részt vesz a megyei Balesetmegelőzési Bizottság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a megyei Rendőr-főkapitányság, a megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság, valamint a Kormányhivatal szakmai főosztályai által szervezett, közlekedésbiztonsággal összefüggő rendezvényein, ellenőrzési akcióiban.

 

Somogy Megyei Kormányhivatal

A Hivatal rendszeresen részt vesz a megyei és városi Balesetmegelőzési Bizottságok munkájában, valamint 2014 óta a Sulimoped program lebonyolításában is aktív szerepet vállal. Különböző korosztályú iskolások részére szervez közlekedésbiztonsági vetélkedőket.

 

Vas megyei Mérnöki Kamara és a KTE Vas Megyei Területi Szervezet

A Vas megyei Mérnöki Kamara és a KTE Vas Megyei Területi Szervezet közös, több éves rendezvény sorozata a MUSTRA, amelyen a megye aktuális közlekedési projektjeit, tervezett fejlesztési elképzeléseit mutatják be a szakmai érdeklődőknek. Célja elsődlegesen a tájékoztatás, ismeretterjesztés, valamint a közösséget, közvetlen környezetet érintő aktuális témákban a civil-szakmai párbeszéd lehetőségének megadása. A MUSTRA soron következő rendezvényének témájául szeretnék választani a közlekedési kultúráról való véleményformálást a megyei Rendőrfőkapitányság, és a gépjárművezetői szakoktatók bevonásával, ahol moderált beszélgetés formájában a hallgatóság aktív részvételével tervezik a kerekasztal beszélgetést a hazai közlekedési kultúráról.

 

Tanpálya Kft.

A Tanpálya Kft. több éve foglalkozik biztonságos közlekedésre neveléssel, interaktív közlekedési órák tartásával, illetve közlekedési nyári táborok szervezésének formájában.

 

Magyar Közút

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kezelésében lévő közel 32 000 kilométernyi országos közúthálózat fenntartási és üzemeltetési feladatait látja el. A vállalat megközelítően 5300 fős dolgozói létszáma, valamint gazdasági mutatói alapján az ország első tíz állami vállalata közé sorolható, budapesti központi irányítással 19 megyében, 93 mérnökségen végzi közútkezelői munkáját.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. célja és feladata, hogy útfenntartó tevékenységével zavartalan közlekedést biztosítson minden forgalomban résztvevő számára. A szervezet által végzett tevékenység kiterjed az országos közúthálózat és az autópályák üzemeltetési, fenntartási és karbantartási munkáira is. Feladatai közé tartozik az utak burkolatának ellenőrzése, javítása, a padkák rendezése, a burkolaton kívüli területek tisztítása, a forgalomra veszélyes növényzet eltávolítása, a vízelvezető rendszerek karbantartása, az utak területek kaszálása, a vegyszeres növényvédelem, az útellenőrzés, a forgalomtechnikai jelzések kihelyezése, az útburkolatjel festés, télen a hó eltakarítás, síkosság-mentesítés. A társaság tevékenységi köre ezen felül magában foglalja a túlméretes járművek útvonalengedélyének kiadását, a tehergépjárművek ellenőrzését mérőállomásaikon, az útügyi alágazat szakembereinek továbbképzését, az Útinform, az Országos Közúti Adatbank és a Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény működtetését.

Emellett fontos a társadalmi szerepvállalás is, a közlekedők, a felnövekvő generációk környezettudatos magatartásra való nevelése, a közlekedési morál, a közlekedésbiztonság javítása. Jelentős múltra tekinthet vissza immár minden évben a Föld Napjához kapcsolódóan megrendezett szemétgyűjtési akciójuk, amely több tízezer embert mozgat meg országszerte.

 

BKV

A BKV a Főváros tulajdonában lévő, nagy szakmai múltra visszatekintő, zártkörű részvénytársaság, mely a BKK-val kötött Közszolgáltatási Szerződés alapján látja el a közösségi közlekedés üzemeltetői feladatait. A társaság kulturált, pontos, kiszámítható és biztonságos szolgáltatást nyújt, az utasok érdekeit szem előtt tartva. Szakemberei elhivatottsága és felkészültsége az alap arra, hogy európai színvonalú szolgáltató társaság legyen. Célkitűzésük egy, a technikai feltételek, a szolgáltatás színvonala, a pénzügyi és humán erőforrások tekintetében egyaránt hatékonyan működő, európai színvonalú, környezettudatos, versenyképes közösségi közlekedést szolgáltató vállalat. Követendő értékeik közé tartozik az utasbarátság, emberközpontúság, a környezet iránti elkötelezettség, a hagyománytisztelet, a megújulási készség, a pontosság, kiszámíthatóság, biztonság, valamint a társadalmi felelősségvállalás.

 

MAÚT Magyar Út - és Vasútügyi társaság

A társaság 1994-ben az útügyi szakmai tevékenység egyesületi keretek közötti támogatására, a tudományos kutatás előmozdítására, a műszaki szabályozók kidolgozására, a minőségügy, a közlekedésbiztonság és a környezet védelmének fejlesztésére, a szerződések tartalmi irányelveinek elkészítésére jött létre.

 

A Magyar Út- és Vasútügyi Társaság tevékenységében az útügy területén működő igazgatási intézmények, kutatóhelyek, tervező és konzultáns vállalkozások, építő és kivitelező vállalatok és az önkormányzatok legjobb szakemberei vesznek részt, jól tükrözve a műszaki-szabályozási problémák sokszínűségét és a közös érdeket. A társaság tagságát mintegy ötszáz szakember adja, jogi tagjaink száma kétszáz körüli.

A társaság külföldi kapcsolatai szerteágazók, különösen szoros kapcsolatban állunk a holland, a német és az osztrák társasságokkal, illetve a nemzetközi szervezetekkel és azok magyarországi képviseleteivel.

A társaság mintegy munkabizottságokban és szakbizottságokban dolgozza ki közmegegyezésen alapuló műszaki-szabályozási anyagait, együttműködve az útügyi ágazat szakmai vezetésével. Az útügyi műszaki szabályozási dokumentumokat kizárólagos joggal végezzük.

 

MÁV Nosztalgia Kft.

A MÁV Nosztalgia Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. a MÁV Zrt. és az Intertraverz Zrt. közös vállalkozása. Célunk, hogy olyan, a maga nemében kuriózumnak tekinthető szolgáltatást kínáljunk, amely - reményeink szerint - színesítheti az Önök szolgáltatási palettáját is.

A MÁV Nosztalgia Kft. fő tevékenysége a vasúti nosztalgiautazások szervezése korabeli, felújított vonatokkal, melyek a XIX - XX. század fordulójának emlékét őrzik. Járműflottánk több mint 100 különböző típusú, muzeális értékű darabból áll, közülük több is Európa-szerte ismert és népszerű a vasút kedvelőinek körében.

Egész évben közlekednek a Gyertyafény Expressz vacsoravonataink és Élményvonataink, tavasztól őszig gőzvontatású nosztalgiavonatok közlekednek a Dunakanyarba, a Cuha-völgybe és Gödöllőre.

Az Élményvonat a MÁV Nosztalgia Kft. kirándulóvonata, amely nem csak érdekes úti célokra repíti el utasait kedvező áron, hanem az utazás során családias hangulatban, számos érdekes programról, apró meglepetésről gondoskodik a vonat személyzete.

Egyénileg tervezett utazásaik megvalósításához bérbe is adjuk a vonatainkat mind belföldi, mind külföldi használatra egyaránt.

H-MNOS Vasúti Logisztikai tevékenység keretein belül vasúti járműveket biztosítunk vasútépítéshez, filmforgatáshoz, továbbá megoldást nyújtunk különleges áruk szállítására, mérő- és próbamenet továbbítására, vasúti járművek, gőzkazánok javítására.

 

TSZC Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Iskolánk a Tatabányai Szakképzési Centrum tagintézménye, fenntartónk a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Tradicionális tanintézménynek mondhatjuk magunkat, mivel a családok több generációja végezte nálunk tanulmányait. A különböző szakmák, szakirányok elsajátítását jól felszerelt tanműhelyek, számítástechnikai tantermek, kiváló elméleti és gyakorlati oktatás segítik. Évek óta szoros munkakapcsolatban áll intézményünk, a térség különböző cégeivel, melyek nagyban segítik és emelik iskolánk szakmai oktatásának színvonalát.

Főépületünk a Hősök tere 9. szám alatt, míg a kollégium, néhány tanterem és a tornaterem a főépülettől két percre, a Bercsényi utca 7. szám alatt található.

50 fő elhelyezésére alkalmas kollégiumunkban a távolabb lakók és szociálisan rászorulók részére négy ágyas, fürdőszobás szobákban biztosítunk elhelyezést.

Tatabányai Szakképzési Centrum Műszaki Szakgimnáziuma

A Tatabányai Szakképzési Centrum Műszaki Szakgimnáziuma 2015. július 1-jétől egy székhelyintézménnyel és egy tagintézménnyel rendelkezik.Fenntartója, felügyeleti szerve a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Tatabánya és a szűkebb régió szakképzéssel foglalkozó szakembereinek körében egyaránt közismert az a színvonalas szakmai-pedagógiai munka, amelyet a TSZC Műszaki Szakgimnáziumának nevelőtestülete végez. A székhely és telephelye hosszú évtizedek alatt alakította ki sajátos pedagógiai arculatát, belső életét, színvonalas és eredményes szakmai munkával vívta ki jó hírét.

Székhelyintézménye: „Bánki”, ahol érettségire felkészítő, valamint érettségire épülő szakképzés folyik a gépészet, közlekedésgépész, sport és informatika ágazatban.

 

N-VOUGE Kft. Safety-Hungary

A Honda közel 40 éve indította útjára Japánban motoros vezetéstechnikai továbbképző rendszerét, melyet azóta is folyamatosan fejleszt, és nemzetközileg bővít, a preventív közlekedési biztonság koncepciójának részeként.

A Magyarországon 2008 óta működő képzési központon kívül, világszerte még 36 országban találhatók meg a Honda vezetéstechnikai központjai, ahol összesen, már több, mint 12 millió motoros kapott kiemelkedő színvonalú továbbképzést.

Elsődleges célunk a motorkerékpárosokat érintő közúti balesetek számának csökkentése. Ezt a motorkerékpárosok vezetéstechnikai képességeinek és vezetési kultúrájának továbbfejlesztésével kívánjuk elérni.

 

KNYKK

A KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (rövidített nevén KNYKK Zrt.) 2012. november 19-én kezdte meg működését. Az Alba Volán Zrt. (8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14.) és a Vértes Volán Zrt. (2800 Tatabánya, Csaba u. 19.) 2014. december 31-én beolvadtak a KNYKK Zrt-be (2800 Tatabánya, Csaba u. 19.). A beolvadással a Volán társaságok 2014. december 31-én megszűntek, a KNYKK Zrt. 2015. január 1-től a Volán társaságok általános jogutódjaként látja el tevékenységét. Fejér megyében és Komárom-Esztergom megyében így az autóbusszal végzett közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokat 2015. január 1-től kezdődően a KNYKK Zrt. végzi.

A KNYKK Zrt. alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 4.434.592.000,- Ft. A társaság egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság, tulajdonosa a Magyar Állam, a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja.

A KNYKK Zrt. szervezete forgalmi, műszaki és gazdasági igazgatóságokból, valamint személyszállítási- és járműjavító üzletágakból, azokon belül pedig üzemekből áll. Az igazgatóságok feladata az üzletágak, üzemek összehangolt irányítása, tevékenységük szakmai támogatása. A szolgáltató tevékenységek végrehajtása a személyszállítási- és járműjavító üzletágak, üzemek feladata. A részvénytársaság munkavállalóinak létszáma mintegy 1600 fő.

A KNYKK Zrt. működési területe Komárom-Esztergom megyére és Fejér megyére terjed ki. A KNYKK Zrt. alaptevékenysége az autóbusszal végzett személyszállítás. A szolgáltatást a részvénytársaság négy (megyénként egy-egy helyközi és helyi) személyszállítási üzletága látja el. Az utasok kiszolgálásának térségi központjai a Székesfehérváron, Dunaújvárosban és Móron, illetve Tatabányán, Tatán, Komáromban, Esztergomban és Kisbéren elhelyezkedő autóbuszállomások. A helyközi (országos, regionális és elővárosi) személyszállítás hálózata biztosítja Fejér megye és Komárom-Esztergom megye mintegy 180 településének és a megyékkel határos környező térségek autóbusz-közlekedési ellátását. A távolsági (országos) autóbuszjáratok Magyarország távol eső részeivel teremtik meg a Középnyugat-magyarországi Régió közúti tömegközlekedési kapcsolatát. Az önkormányzatokkal kötött közszolgáltatás szerződésekben foglalt feltételek szerint a KNYKK Zrt. biztosítja a városi (helyi) autóbusz-közlekedést Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Móron, Nagykarácsonyban és Baracskán, valamint Tatabányán, Tatán, Komáromban, Esztergomban, Oroszlányon és Száron. A menetrend szerinti forgalom sajátos formája a szerződéses járati közlekedés, amely – a gyakorlatban általában a munkásszállítás területén – a megrendelők speciális (egyedi szerződésben rögzített) elvárásait és igényeit elégíti ki. A menetrend szerinti közlekedésen kívül a KNYKK Zrt. különjárati tevékenységgel szolgálja a bel- és külföldi turizmus igényeit, valamint az egyéb megrendelői elvárásokat.

A személyszállítási szolgáltatások ellátásához szükséges – nagyságrendjét tekintve mintegy 540 darabból álló – saját üzemeltetésű autóbuszpark karbantartását, műszaki és esztétikai állapotának megóvását, új járművekkel történő pótlását a részvénytársaság hat fióktelepén (Dorogon, Tatabányán, Oroszlányon, Móron, Székesfehérváron és Dunaújvárosban) működő járműjavító üzemek biztosítják. Feladatuk a járművek különböző technológiákban előírt rendszeres ellenőrzése, eseti javításainak, TMK műveleteinek és felújításainak elvégzése. A járműjavító üzemek munkája külső megrendelők részére végzett járműjavítási szolgáltatással egészül ki. A járműjavítással összefüggő egyéb tevékenységek a járművizsgáztatás, a gépjárműalkatrész kereskedelem, valamint az üzemanyag és egyéb anyag- illetve alkatrész értékesítés.

 

Széchenyi István Egyetem- Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Baleset-megelőzési Bizottság

Egyetemünkön a Bsc-s hallgatók számára Közlekedésbiztonság c. tárgy átfogó képet ad a kulturált közlekedésről, a defenzív vezetésről, melyet inkább tudatformálásnak neveznénk. 
Az MRFK Közlekedésrendészeti Osztály folyamatos feladata az ittas járművezetők kiszűrése a forgalomból.

 

BKK

A Budapesti Közlekedési Központot (teljes nevén BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság) a Fővárosi Közgyűlés 2010. október 27-i döntésével hozta létre, a budapesti közlekedés új irányító szervezeteként.

A BKK létrehozását többéves szakmai előkészítő munka előzte meg. E munka során várospolitikai, városstratégiai, közlekedésszakmai és nem utolsósorban jogi szempontból vizsgálták meg szakértők, hogy miként lehetne intézményi szinten a nyilvánvalóan idejétmúlt, a közlekedésfejlesztés egyik legfőbb gátját jelentő széttagolt rendszert alapvetően megújítani és minden szereplőt rendszerszinten együttműködésre és magas szakmai szinten való működésre bírni. A budapesti közlekedés irányításán érdemben utoljára az 1960-as évek végén változtatott az akkori politika a Budapesti Közlekedési Vállalat létrehozásával. Az 1990 óta eltelt több mint húsz év megmutatta annak a közlekedésirányítási rendszernek a korlátait: bebizonyosodott, hogy demokratikus, piacgazdasági körülmények között, még úgy is, hogy a közlekedés Budapesten alapvetően a Fővárosi Önkormányzat kompetenciájába tartozik, súlyos napi szintű problémák terhelik a városban közlekedők életét. Sok esetben ez nem pénzhiány, hanem a szakmai koordináció és elhivatott, egységes vezetés hiánya miatt alakult így, figyelembe véve azt is, hogy az egyes konkrét szakemberek adott esetben jó szándékkal a legjobbra törekedtek.

 

Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társaság

A VTT a világítástechnika minden ágával foglalkozó civil szervezet. Évek óta harcol a közvilágítás nemzeti szabályozásáért, hogy a korszerűsítés ne elsötétítés legyen, ahogy azt sajnos több esetben is láttuk. A közvilágítás a közlekedés biztonság egyik fontos alappillére.

 

Magyar Polgárőr Szövetség

A Polgárőrség - civil státuszából adódóan – az alábbi területeken nyújt rendszeresen segítséget a közlekedők magatartásának pozitív irányba mozdításában, s ezáltal a balesetek számának csökkentésében, a biztonságérzet javulásában: közúti ellenőrzések során együttműködés az ellenőrző hatóságokkal, propaganda, tájékoztatás a közlekedő állampolgárok részére, óvodai – általános iskolai képzés, rendezvényeken történő megjelenés, tréningek szervezése.

 

Szegedi Közlekedési Kft.

Társaságunk több mint 130 éves múltra tekint vissza. Jelenleg Szegeden az elektromos üzemű kötöttpályás közlekedés üzemeltetése a fő tevékenységi köre. Feladatai közé tartozik ezen felül a közterületi fizető parkolási rendszer, a gépjárműmentés és –elszállítás, valamint a parkolóház üzemeltetése. A város nyugati határában elterülő Szegedi Repülőtér 2006. óta szintén társaságunk egyik üzletága.

 

Felelősséggel a Közlekedőkért Alapítvány

Az alapítvány a biztonságosabb közlekedés elérését tűzte ki célul, megszólítva a közlekedőket korcsoporttól függetlenül; együttműködő partnerségben a szakmai szervezetekkel.

Az Alapítvány céljainak elérése érdekében, országos szinten hoz létre közlekedési parkokat, amelyekben óvodás kortól kezdődően (életkornak és egészségi állapotnak megfelelően) az egészséges, és a rehabilitációra /mozgássérült, csökkent látásúak, vak. stb.-/ szorult emberek részére - megfelelő oktatási módszertani eszközöket fejleszt ki és alkalmaz a közlekedési szabályok mind teljesebb megismeréséhez, elméleti és gyakorlati szinten. 

 

Hungaro Control Zrt.

A HungaroControl stratégiai célja az önállóság megőrzése mellett a gondos tervezési eljárás eredményeként létrejött pénzügyi-gazdasági stabilitás hosszú távú fenntartása az Európai Unió által támasztott teljesítménycéloknak hosszú távon is megfelelő módon. A Társaság ezért maximálisan törekszik arra, hogy vállalkozási tevékenységei nyereségesek legyenek.

Az új üzleti stratégiában a társaság négy fő stratégiai üzleti egységet alakított ki, amelyek a HungaroControl által végzett legfőbb tevékenységek köré épülnek. Ezek az üzleti egységek az Útvonalirányítási (En-route), a Terminálirányítási, a Szimulációs és a Képzési üzleti egység.

Annak érdekében, hogy a HungaroControl versenyképességét növelni tudja, szervezeti szinten is jelentős erőfeszítéseket tesz. Így a társaság három kulcsfontosságú funkcionális területet azonosított, amelyek a stratégiai üzleti egységek tevékenysége szempontjából kritikus infrastruktúrát kezelnek, meghatározó erőforrásokkal gazdálkodnak, meghatározó jelentőségűek a vállalat egésze szempontjából. A kiemelt funkcionális területek: Technológia, Emberi erőforrások, Nemzetközi kapcsolatok.

 

RING-BNP Kft.
A Ring- BNP Kft. magyar tulajdonú, székesfehérvári székhelyű építőipari kisvállalkozás, amely elsősorban a forgalomtechnika területén tevékenykedik.
A cég profiljában egyaránt szerepel forgalomterelés kiépítése és fenntartása, oldószeres és tartós burkolatjel festés, KRESZ tábla elhelyezés, valamint acél vezető-szalagkorlát építése és forgalomtechnikai terv készítése is. Személyi és tárgyi erőforrásaink biztosítják a vállalt munkáink szakszerű elvégzését. A tevékenységünkhöz megfelelően képzett szakemberekkel és műszaki felszereltséggel (festőgépek, speciális berendezések, szerszámok) rendelkezünk. Vállalati tevékenységünk minőségét a minősített beszállítókkal való gyüttműködéssel, a környezetvédelmi, a munka és egészségvédelmi előírások betartásával és a szakképzett munkaerő alkalmazásával biztosítjuk, teljes körű garanciavállalás mellett.

Üzletpolitikánk előretekintő, ezért partnereinkkel hosszú távú kapcsolat kialakítására törekszünk. Megrendelőink között egyaránt megtalálhatóak magyarországi kis- és nagyvállalkozások, önkormányzatok, valamint magánszemélyek is.

 

UNITRAFFIC

Az UNITRAFFIC Forgalomtechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2008 szeptemberében alakult. Tulajdonosi körének tagjai ekkor már több mint 10 éve tevékenykedtek a forgalomtechnika és az útépítési szakma területén. Az alapítás célja volt, hogy az ez idő alatt megszerzett szakmai tapasztalatok, illetve a kiterjedt kapcsolati tőke segítségével egy biztos szakmai alapokon álló, folyamatosan fejlődő, innovatív társaságot hozzanak létre.

Cégünk alapvetően forgalomtechnikai szakkivitelező cég, mely forgalomtechnikai anyagok gyártásával, forgalmazásával és forgalomtechnikai szolgáltatások nyújtásával áll Megrendelői rendelkezésére, de 2012 óta foglalkozunk környezetvédelmi létesítmények kivitelezésével is.

 

MÁV-csoport

A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. több mint 140 éves múlttal rendelkező, a magyar állam tulajdonában lévő vasúttársaság. A MÁV-csoporthoz tartozó mintegy 30 vállalat széles körű tevékenységet folytat, amelyek közül kiemelkedik – a magyar állammal kötött közszolgáltatási szerződések alapján nyújtott – pályaműködtetés és személyszállítás. Mindemellett a vállalatcsoport különféle szolgáltatásokat nyújt árufuvarozó vasúti társaságoknak, hazai, valamint külföldi vállalkozásoknak, vasúti társaságoknak egyaránt. A vállalatcsoport összehangoltan végzi tevékenységét, szervezetileg elkülönítve a pályaműködtetést, a személyszállítást és a háttérszolgáltatásokat. A személyszállítási részleg az utasok igényeire fókuszál, a pályavasúti pedig tisztán az infrastruktúrával kapcsolatos üzemeltetési, karbantartási és fejlesztési feladatokat látja el. Több mint egy évszázados tapasztalataira alapozva a MÁV-csoport folyamatosan fejleszti az üzleti partnereknek és az utazóközönségnek szánt szolgáltatásait, s emeli azok minőségét – a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően.

Szakmai Partnerek:

 • Magyar Mérnöki Kamara
 • KTI
 • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
 • Közlekedéstudományi Egyesület
 • Békés Megyei Kormányhivatal
 • DrivingCamp
 • GRSP
 • Groupama Tanpálya
 • Magyar Autóklub
 • Magyar Közút
 • ORFK OBB
 • Magyar Közlekedési Szövetség
 • BKV Zrt.
 • GYSEV Zrt.
 • Közlekedésbiztonsági Szervezet
 • NIT Hungary Zrt.
 • Somogy Megyei Kormányhivatal
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
 • Vas Megyei Mérnöki Kamara
 • Volán Egyesülés
 • MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság
 • Magyar Tudományos Akadémia Közlekedés- és Járműtudományi Bizottság
 • Budapest Főváros Kormányhivatala
 • N_VOUGE Kft. Safety-Hungary
 • Tatabányai Szakképzési Centrum Műsszaki Szakgimnázium
 • Budapesti Közlekedési Központ
 • Széchenyi István Egyetem
 • SWARCO
 • MÁV Nosztalgia Kft.
 • Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ
 • Magyar Plastiroute Kft.
 • B.-A.-Z. Megyei Balesetmegelőzési Bizottság
 • Felelősséggel a Közlekedőkért Alapítvány
 • Kiskőrösi Közúti Szakgyüjtemény
 • Országos Polgárőr Szövetség
 • Magyar Világítástechnikai Társaság
 • Szegedi Közlekedési Kft.
 • Hungaro Control Zrt.
 • Ring-BPN Kft.
 • UNITRAFFIC
 • MÁV-csoport
 • Ford Magyarország
 • BKK Zrt.