A KÖZLEKEDÉSI KULTÚRA

NAPJA 2016. május 11.

KULTÚRA - PARTNERSÉG - TISZTELET - EGYMÁSRAFIGYELÉS - BIZTONSÁG

Partnerek

Partnereink az oldal alján található logóikra kattintva érhetők el.
 

Felelősséggel a Közlekedőkért Alapítvány
Az alapítvány a biztonságosabb közlekedés elérését tűzte ki célul, megszólítva a közlekedőket korcsoporttól függetlenül; együttműködő partnerségben a szakmai szervezetekkel. Az Alapítvány céljainak elérése érdekében, országos szinten hoz létre közlekedési parkokat, amelyekben óvodás kortól kezdődően (életkornak és egészségi állapotnak megfelelően) az egészséges, és a rehabilitációra /mozgássérült, csökkent látásúak, vak. stb.-/ szorult emberek részére - megfelelő oktatási módszertani eszközöket fejleszt ki és alkalmaz a közlekedési szabályok mind teljesebb megismeréséhez, elméleti és gyakorlati szinten.

Újbuda Önkormányzata
elkötelezett a közlekedésbiztonság fejlesztése terén. Számos forgalombiztonsági és gyermekbiztonsági megoldást alkalmaznak a kerületben, mind a közutakon, mind intézményi keretek között. (pl. óvodai fejlesztések kapcsán közlekedésoktatási eszközök biztosítása, KRESZ játszóterek létesítése).

Az Újbuda SUPERIOR Mountain Bike Team
egyesület nem csak a kerékpáros sportot népszerűsíti a XI. kerületi és más, budai régióhoz tartozó települések iskoláiban, hanem nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságos közlekedésre való felkészítésre is.


Magyar Közlekedési Szövetség
A Magyar Közlekedési Szövetség tagjai, a közlekedési vállalatok révén közvetlenül érintett valamennyi, a közlekedésbiztonsághoz kapcsolódó kérdésben.

Magyar Közút Zrt. Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény
Szakmúzeumként alapfeladata a közúti közlekedés múltbeli és jelenbeli megismertetése, illetve ennek átültetése múzeumpedagógiai foglalkozásokba. Kiemelten foglalkozik a biztonságos közlekedésre való neveléssel. Nyári táborok, közlekedési versenyek, elméleti foglalkozások keretében óvodásoknak, iskolásoknak tartanak KRESZ és közlekedésbiztonsági órákat KRESZ-parkkal, interaktív eszközök felhasználásával, előadásokkal egybekötve.

ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB); BAZ Megyei Balesetmegelőzési Bizottság
Az 1992. november 24-én életre hívott ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (továbbiakban: ORFK-OBB) a magyarországi közlekedésbiztonsági tevékenység egyik meghatározó szervezete. Az ORFK-OBB a közúti közlekedésbiztonság javításával összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtására létrehozott olyan - a közlekedésbiztonsági kérdésekben tanácsadó, javaslattevő és véleményező - szervezet, amely koordinálja a rendőrség baleset-megelőzéssel összefüggő feladatait, és közlekedésbiztonsági kommunikációs tevékenységét. Az ORFK-OBB 23 éves fennállása óta jelentős nemzetközi és hazai eredményeket ért el a közúti közlekedésbiztonság területén. Az eredményes preventív tevékenység az országos szintű baleset-megelőzési hálózat működtetésében, a társadalmi kapcsolatok kiszélesítésében, a tapasztalatok hasznosításában, valamint a preventív tevékenységet végzők rendszeres továbbképzésében valósul meg. Munkájának központi eleme az a tájékoztató, felvilágosító és kommunikációs tevékenység, melyet gyakorlatilag a közlekedők valamennyi rétegére kiterjesztve, tervszerűen végez. Főbb intézkedései és kampányai alapvetően a legveszélyesebb közlekedési magatartások ellen irányulnak (sebességtúllépés, ittas járművezetés, biztonsági öv használatának elmulasztása, közúti közlekedés legvédtelenebb résztvevőinek a védelme stb.). A kommunikáció terén egyre nagyobb szerepet játszanak az internetes megjelenések (saját állandó honlap, valamint ideiglenes megjelenési felületek), és  mindazok a lehetőségek, amelyek által a legnagyobb preventív hatás érhető el. Az ORFK-OBB a rendszeres média kapcsolatok tartása mellett közreműködik hazai és nemzetközi közlekedésbiztonsági projektekben, továbbá tevékenysége szemináriumok és egyéb rendezvények szervezésében, valamint tudományos kutatásokban és jogszabály-módosítási javaslatok formájában is megjelenik.

DRIVINGCAMP Hungary
2012 őszén nyitotta meg kapuit Európa egyik legmodernebb és legfejlettebb vezetéstechnikai és közlekedésbiztonsági központja. A tanpályán zajló oktatások résztvevői a vezetéstechnikai tréningek során mindvégig a legnagyobb biztonságban gyakorolhatják a közutakon leggyakrabban kialakuló közlekedési vészhelyzetek megelőzését, valamint kialakult vészhelyzet esetén azok elhárítását.

NiT Hungary
A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, a NiT Hungary a hazai közúti árufuvarozó és autóbuszos személyszállító vállalkozások legnagyobb – közel 3200 tagvállalkozást tömörítő – szakmai érdekképviseleti szervezete, az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága, a GRSP Magyarország és az Európai Közúti Biztonsági Charta (ERSC) tagja. A NiT Hungary Alapszabályában foglalt kötelezettségeiből fakadóan kiemelt helyen kezeli és folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai közúti közlekedés biztonságának helyzetét és folyamatosan vizsgálja annak lehetőségeit, hogy a közúti fuvarozás reprezentatív szakmai szervezeteként milyen eszközökkel és módszerekkel tud fokozottabban részt vállalni a közlekedésbiztonság javítása érdekében. A szervezet folyamatosan dolgoz ki és indít olyan programokat, rendezvényeket, melyek ráirányítják a figyelmet a kulturált és szabálykövető közúti közlekedésre, a közlekedésbiztonság javítását célzó eszközök és módszerek alkalmazására, a szakmai és vezetéstechnikai képzések jelentőségére, illetve a munkáltató szempontrendszerei szerinti képzettséggel és képességekkel rendelkező, tevékenységüket felelősséggel végző gépjárművezetők foglalkoztatására. A NiT Hungary-nek A Közlekedési Kultúra Napja 2016 évi rendezvénysorozatához kapcsolódó rendezvénye a közúti fuvarozói munkáltatói oldalnak a közlekedés biztonsága iránti felelősségét és elkötelezettségét reprezentálja.


Magyar Autóklub
A Magyar Autóklub jelentős erőfeszítéseket vállal a közúti közlekedés biztonságosabbá tételének érdekében. A 116 éves szervezet Alapszabálya tartalmazza, hogy a Klub közreműködik a motorizáció, a közlekedésbiztonság, a közlekedési kultúra javításában. Sokrétű tevékenységük részeként például meghonosították a 30 éve megkezdett „Ki a mester két keréken” elnevezésű, közlekedésbiztonsági oktatóprogram tematikáját. Tata Város Önkormányzata elkötelezett a közlekedésbiztonság javítása mellett. Támogatja az Autóklub ez irányú tevékenységét és többször is helyszínt biztosított rendezvényei számára.

Wilfing Áron Egyesület a Közlekedésbiztonságért és Toleranciáért
Hat éve foglalkoznak elsősorban fiatalok közlekedésbiztonsági oktatásával. Rendszeres résztvevői a soproni VOLT-fesztiválnak, ahol naponta általában mintegy ezer fiatal látogatja meg a kiállítóhelyüket (biztonsági öv-szimulátor, részegszemüveg, stb.). Az elmúlt években megközelítőleg mintegy 70 ezer láthatósági karszalagot osztottak ki a résztvevőknek. Évente általában 25-30 megjelenésük van Dunántúl-szerte.

Hungaroring
A Hungaroring Magyarország egyik legmodernebb vezetéstechnikai létesítménye, négy különböző vezetéstechnikai pályával, és Off-Road Centrummal, motoros akadémiával, gyermek közlekedési parkkal. A ringnek több mint 16 éves tapasztalata van a baleset-megelőzés területén.Tapasztalt instruktori gárda, széles kurzusválaszték (angol és német nyelven is) áll a látogatók rendelkezésére.

Békés Megyei Kormányhivatal, Békés Megyei Balesetmegelőzési Bizottság, KTE Békés Megyei Területi Szervezet
A szervezet minden évben kétszer (tavasszal és ősszel) Közlekedésbiztonsági Nyílt napokat szervez. Ezen felül már hatodik éve Évadnyitó Motoros Tréninget tart.  Szervezője és aktív résztvevője iskoláskorúaknak szervezett közlekedésbiztonsági előadásoknak, rendezvényeknek. Kísérleteket, kutatásokat végzett a mobiltelefonálás járművezetésre gyakorolt hatásairól.

GRSP Magyarország Egyesület
A GRSP Magyarország Egyesület fő célja a partnerség kialakítása; ennek érdekében közös platformot kínál a közlekedésbiztonságban, vagy ahhoz köthető területen tevékenykedő szervezeteknek azért, hogy együttműködésben, hatékonyabban tudják csökkenteni a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számát. Tagjai között megtalálhatóak kormányzati, üzleti és civil szervezetek is. Az Egyesület kiemelten kezeli a biztonsági öv és gyerekülések használatának népszerűsítését, egyrészt a felvilágosítás, másrészt a szakemberek kapacitásfejlesztésének segítségével. Kiemelt figyelmet fordít a gyalogátkelőhelyek biztonságára. Több programot dolgozott ki a gyermekek közlekedésbiztonsága terén, úgymint a biztonságos kerékpározást, az iskolába vezető biztonságos utat, illetve tananyag és oktatási eszközök kidolgozását óvodák részére. Számos workshopot és tréninget szervez főként sebességmenedzsment és gyermekek biztonsága témakörben az érintett szakembereknek.

Magyar Polgárőr Szövetség
A Polgárőrség - civil státuszából adódóan – az alábbi területeken nyújt rendszeresen segítséget a közlekedők magatartásának pozitív irányba mozdításában, s ezáltal a balesetek számának csökkentésében, a biztonságérzet javulásában: közúti ellenőrzések során együttműködés az ellenőrző hatóságokkal, propaganda, tájékoztatás a közlekedő állampolgárok részére, óvodai – általános iskolai képzés, rendezvényeken történő megjelenés, tréningek szervezése.

RSOE
A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület több mint ezer fős taglétszámmal rendelkező országos szervezet, „Társadalmi szerepvállalás a polgárok biztonságáért szárazföldön és vízen„ mottója iránt elkötelezett tevékenységével már több mint harminc éve állnak az állampolgárok rendelkezésére. Az elmúlt évtizedek során az infokommunikációs technológiák és szolgáltatások területén végbemenő gyors ütemű változásokkal folyamatosan lépést tartva végzik munkájukat a lakosság tájékoztatása és biztonságának fokozása érdekében. Tevékenységük dinamikus fejlesztésével, sikeresen megvalósított projektjeikkel, rendezvényeikkel támogatják hazai és külföldi partnereik közúti közlekedési és a vízi biztonság fokozásához kötődő szakmai tevékenységét. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság együttműködési megállapodás keretében évek óta végzi a balatoni viharjelző lámpák működésének ellenőrzését a balesetek megelőzése érdekében, feladata a bajbajutottak mentése, illetve további ellenőrzési feladatokat lát el a víziközlekedés biztonsága, kultúrájának elterjesztése érdekében.

Ipoly Erdő Zrt. Királyréti Erdészete
A Királyréti Erdei Vasút eddigi fejlesztései azt célozták, hogy az utazóközönség zavartalan ellátása mellett egyre környezetkímélőbb eszközökkel, biztonságosan lehessen eljutni a börzsönyi védett területekre.

Magyar Logisztikai Egyesület
A Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) non-profit szervezetként több mint 25 éve van jelen a hazai és nemzetközi logisztikai közéletben. Az egyesület logisztikai szakmai és üzleti kapcsolatteremtési lehetőséget kínáló logisztikai oktatással foglalkozó non-profit szervezet. Elsődleges célja: a logisztikai társadalmasítása, a logisztikai módszerek iránt érdeklődő, azzal foglalkozó szakemberek, vállalkozások és intézmények korszerű információkkal történő ellátása versenyképes és fenntartható ellátási láncok érdekében. Fő célja továbbá, hogy képzései, tanfolyamai során – szakértő előadók meghívásával – valódi szakmai tudást adjon a résztvevőknek.

Magyar Plastiroute Kft.
A Magyar Plastiroute Kft. küldetésének tekinti a közlekedésbiztonság növelését autópályákon, gyorsforgalmú utakon valamint a városok útjain egyaránt a forgalomtechnika eszközeivel. A több mint 25 éves társaság kiemelt szerepet tölt be új technológiák meghonosításában, széleskörű alkalmazásában hazánk útjain.

GYSEV
Vasúttársaságként kiemelt figyelmet fordítanak a vasúti átjárók biztonságára. Ennek megfelelően egyrészt folyamatos technológiai fejlesztéseket valósítanak meg, másrészt nagy hangsúlyt fektetnek a közlekedésben érintett felek figyelemfelhívására, a tudatos közlekedésre való nevelésre és szemléletformálásra. EU-s projekt keretében részletesen foglalkoztak az útátjárókban való közlekedés kérdésével, valamint a lakosság tudatformálásával az útátjárók biztonságával és az ott való viselkedéssel kapcsolatban. Részt vettek a VOLT Fesztiválon, ahol közlekedésbiztonsági témákkal foglalkoztak, illetve szakembereik rendszeresen tartanak előadást különböző konferenciákon.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
A Hivatal folyamatosan és aktívan részt vesz a megyei Balesetmegelőzési Bizottság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a megyei Rendőr-főkapitányság, a megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság, valamint a Kormányhivatal szakmai főosztályai által szervezett, közlekedésbiztonsággal összefüggő rendezvényein, ellenőrzési akcióiban.

Somogy Megyei Kormányhivatal
A Hivatal rendszeresen részt vesz a megyei és városi Balesetmegelőzési Bizottságok munkájában, valamint 2014 óta a Sulimoped program lebonyolításában is aktív szerepet vállal. Különböző korosztályú iskolások részére szervez közlekedésbiztonsági vetélkedőket.

Vas megyei Mérnöki Kamara és a KTE Vas Megyei Területi Szervezet
A Vas megyei Mérnöki Kamara és a KTE Vas Megyei Területi Szervezet közös, több éves rendezvény sorozata a MUSTRA, amelyen a megye aktuális közlekedési projektjeit, tervezett fejlesztési elképzeléseit mutatják be a szakmai érdeklődőknek. Célja elsődlegesen a tájékoztatás, ismeretterjesztés, valamint a közösséget, közvetlen környezetet érintő aktuális témákban a civil-szakmai párbeszéd lehetőségének megadása. A MUSTRA soron következő rendezvényének témájául szeretnék választani a közlekedési kultúráról való véleményformálást a megyei Rendőrfőkapitányság, és a gépjárművezetői szakoktatók bevonásával, ahol moderált beszélgetés formájában a hallgatóság aktív részvételével tervezik a kerekasztal beszélgetést a hazai közlekedési kultúráról.

Közlekedésbiztonsági Szervezet
A Közlekedésbiztonsági Szervezet feladata a jövőbeni balesetek megelőzése érdekében a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események független szakmai vizsgálata, a közlekedési balesetekkel és az egyéb közlekedési eseményekkel kapcsolatos információk gyűjtése és elemzése, valamint a szakmai vizsgálatok megállapításai alapján biztonsági ajánlások kidolgozása.

HungaroControl
A HungaroControl működése során a repülésbiztonság megfelelő szintjének szavatolása feltétlen elsőbbséget élvez a kereskedelmi, üzemeltetési, környezeti, illetve társadalmi szempontokkal szemben. Ennek megfelelően a HungaroControl számára a légiforgalom biztonságos áramlásának megteremtése és fenntartása szakmai és etikai szempontból alapvető fontosságú stratégiai cél.

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ karbantartja és elemzi a személysérüléses baleseti adatbázist, közúti infrastruktúrával kapcsolatos tervezési útmutatókat dolgoz ki. Emellett különböző közlekedésbiztonsági beavatkozásokat tesz az önkormányzatokkal közös társfinanszírozásban, és közutas fejlesztési tervek biztonsági szempontú értékelését is végzi.

Tanpálya Kft.
A Tanpálya Kft. több éve foglalkozik biztonságos közlekedésre neveléssel, interaktív közlekedési órák tartásával, illetve közlekedési nyári táborok szervezésének formájában.

Csömödéri Állami Erdei Vasút
Minden évben megrendezzük a Csömödéri Állami Erdei Vasút napját június utolsó szombatján. Lentiben állandó kiállítás mutatja be az erdei vasút történetét „Göcsej kincse, az erdő és a fa” című kiállítás részeként.

BKK és BKV
A BKK és a BKV egész évben kiemelkedő fontossággal kezeli a közlekedési kultúrával és közlekedésbiztonsággal kapcsolatos híreket, információkat. 

Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány
A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány minden évben megrendezi a Közlekedési Napot, amelyen a vasúti és közúti közlekedésben leggyakrabban előforduló szabályszegések következményeire hívja fel a látogatók figyelmét. Állandó kiállítás várja az érdeklődőket, melynek témája a közlekedés által okozott környezeti hatások, valamint a vasúti járművek építése újrahasznosítható anyagokból.

Jó Bringázni KSE
Az elmúlt években több, a kerékpáros kultúra fejlődését segítő programot valósított meg az egyesület, ide értve a debreceni városkerüléseket, az idén 4. alkalommal megrendezésre kerülő Tour de Debrecen-t, valamint részt vett a rendőrség által létrehozott Szuperbringa programban, és 2015-ben a Jó Bringázni programban.


Magyar Közút
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kezelésében lévő közel 32 000 kilométernyi országos közúthálózat fenntartási és üzemeltetési feladatait látja el. A vállalat megközelítően 5300 fős dolgozói létszáma, valamint gazdasági mutatói alapján az ország első tíz állami vállalata közé sorolható, budapesti központi irányítással 19 megyében, 93 mérnökségen végzi közútkezelői munkáját.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. célja és feladata, hogy útfenntartó tevékenységével zavartalan közlekedést biztosítson minden forgalomban résztvevő számára. A szervezet által végzett tevékenység kiterjed az országos közúthálózat és az autópályák üzemeltetési, fenntartási és karbantartási munkáira is. Feladatai közé tartozik az utak burkolatának ellenőrzése, javítása, a padkák rendezése, a burkolaton kívüli területek tisztítása, a forgalomra veszélyes növényzet eltávolítása, a vízelvezető rendszerek karbantartása, az utak területek kaszálása, a vegyszeres növényvédelem, az útellenőrzés, a forgalomtechnikai jelzések kihelyezése, az útburkolatjel festés, télen a hó eltakarítás, síkosság-mentesítés. A társaság tevékenységi köre ezen felül magában foglalja a túlméretes járművek útvonalengedélyének kiadását, a tehergépjárművek ellenőrzését mérőállomásaikon, az útügyi alágazat szakembereinek továbbképzését, az Útinform, az Országos Közúti Adatbank és a Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény működtetését.

Emellett fontos a társadalmi szerepvállalás is, a közlekedők, a felnövekvő generációk környezettudatos magatartásra való nevelése, a közlekedési morál, a közlekedésbiztonság javítása. Jelentős múltra tekinthet vissza immár minden évben a Föld Napjához kapcsolódóan megrendezett szemétgyűjtési akciójuk, amely több tízezer embert mozgat meg országszerte.

BKV

A BKV a Főváros tulajdonában lévő, nagy szakmai múltra visszatekintő, zártkörű részvénytársaság, mely a BKK-val kötött Közszolgáltatási Szerződés alapján látja el a közösségi közlekedés üzemeltetői feladatait. A társaság kulturált, pontos, kiszámítható és biztonságos szolgáltatást nyújt, az utasok érdekeit szem előtt tartva. Szakemberei elhivatottsága és felkészültsége az alap arra, hogy európai színvonalú szolgáltató társaság legyen. Célkitűzésük egy, a technikai feltételek, a szolgáltatás színvonala, a pénzügyi és humán erőforrások tekintetében egyaránt hatékonyan működő, európai színvonalú, környezettudatos, versenyképes közösségi közlekedést szolgáltató vállalat. Követendő értékeik közé tartozik az utasbarátság, emberközpontúság, a környezet iránti elkötelezettség, a hagyománytisztelet, a megújulási készség, a pontosság, kiszámíthatóság, biztonság, valamint a társadalmi felelősségvállalás.

MÁV-csoport
A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. több mint 140 éves múlttal rendelkező, a magyar állam tulajdonában lévő vasúttársaság. A MÁV-csoporthoz tartozó mintegy 30 vállalat széles körű tevékenységet folytat, amelyek közül kiemelkedik – a magyar állammal kötött közszolgáltatási szerződések alapján nyújtott – pályaműködtetés és személyszállítás. Mindemellett a vállalatcsoport különféle szolgáltatásokat nyújt árufuvarozó vasúti társaságoknak, hazai, valamint külföldi vállalkozásoknak, vasúti társaságoknak egyaránt. A vállalatcsoport összehangoltan végzi tevékenységét, szervezetileg elkülönítve a pályaműködtetést, a személyszállítást és a háttérszolgáltatásokat. A személyszállítási részleg az utasok igényeire fókuszál, a pályavasúti pedig tisztán az infrastruktúrával kapcsolatos üzemeltetési, karbantartási és fejlesztési feladatokat látja el. Több mint egy évszázados tapasztalataira alapozva a MÁV-csoport folyamatosan fejleszti az üzleti partnereknek és az utazóközönségnek szánt szolgáltatásait, s emeli azok minőségét – a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően.

 

Szakmai Partnerek:

 • Magyar Mérnöki Kamara
 • KTI
 • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
 • Nemzeti Közlekedési Hatóság
 • Közlekedéstudományi Egyesület
 • Békés Megyei Kormányhivatal
 • DrivingCamp
 • DECADE
 • Felelősséggel a Közlekedőkért
 • GRSP
 • Groupama Tanpálya
 • Magyar Autóklub
 • Magyar Közút
 • ORFK OBB
 • Wilfing Áron Egyesület
 • Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ)
 • Magyar Közlekedési Szövetség
 • Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány
 • Budapest Közlekedési Központ Zrt.
 • BKV Zrt.
 • GYSEV Zrt.
 • Ipoly Erdő Zrt. Királyréti Erdészete
 • Közlekedésbiztonsági Szervezet
 • HungaroControl Zrt.
 • Jó Bringázni SE
 • Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
 • MÁV Csoport
 • Magyar Logisztikai Egyesület
 • NIT Hungary Zrt.
 • Magyar Plastiroute Kft.
 • Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
 • Somogy Megyei Kormányhivatal
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
 • Vas Megyei Mérnöki Kamara
 • Volán Egyesülés
 • Zalaerdő Zrt.