A KÖZLEKEDÉSI KULTÚRA

NAPJA 2015. május 11.

KULTÚRA - PARTNERSÉG - TISZTELET - EGYMÁSRAFIGYELÉS - BIZTONSÁG

Javítani kell a közlekedési kultúrát

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a közlekedésbiztonság és a közlekedési kultúra javításán dolgozik, hiszen közös érdek, hogy a közúti forgalomban a tolerancia és elegancia elve érvényesüljön. Az autósok, kerékpárosok, gyalogosok nem egymás versenytársai, abban pedig egészen biztosan egyformák, hogy a szerettei mindenkit hazavárnak” – mondta Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár a Közlekedési Kultúra Napja nyitó sajtótájékoztatóján 2015. május 11-én, Budapesten.

Bővebben:

Összefogás a közlekedési kultúra napján

Toleranciára és eleganciára van szükség a közlekedésben ahhoz, hogy a közlekedési kultúra javuljon - hangsúlyozta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára hétfőn, A közlekedési kultúra napja alkalmából tartott sajtótájékoztatón, amelyen szakmai és civil szervezetek szándéknyilatkozat aláírásával erősítették meg elkötelezettségüket a magyar közlekedési kultúra fejlesztése mellett.

Bővebben:

A biciklisek is sok balesetet okoznak

Gyorshajtás, szabálytalan előzés és figyelmetlen irányváltás. Ezek miatt történik a legtöbb baleset a magyarországi utakon. Az autósok okozzák a legtöbb karambolt, a lista második helyére a biciklisek kerültnek. Tavaly 86 kerékpáros halt meg az utakon. Rájuk emlékeztek délben Budapesten a Közlekedési Kultúra Napján.

Bővebben:

Hajós András kitiltaná az autókat Budapestről

Az autó nem való városba, a legtöbb helyről kitiltanám - mondta Hajós András, az első közlekedési kultúra nap megnyitóján. Furcsán kezdődött az autós és biciklis partnerség jegyében meghirdetett ünnep, ahova szinte csak rendőrök jöttek el. 

Bővebben:

Elegancia is kell a magyar közlekedési kultúra javításához

Toleranciára és eleganciára van szükség a közlekedésben ahhoz, hogy a közlekedési kultúra javuljon - hangsúlyozta ma a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára a közlekedési kultúra napja alkalmából tartott sajtótájékoztatón, amelyen szakmai és civil szervezetek szándéknyilatkozat aláírásával erősítették meg elkötelezettségüket a magyar közlekedési kultúra fejlesztése mellett.

Bővebben:

98 kerékpáros halt meg tavaly közlekedési balesetben

Tavaly 98 kerékpáros vesztette életét az utakon, rájuk emlékezve 98 fekete léggömböt engedtek fel rendőrök, polgárőrök és civilek Óbudán, a közlekedési kultúra napján hétfőn, a közlekedési balesetek áldozatainak emlékművénél.

Bővebben:

Majdnem száz bringás halt meg tavaly

Tavaly 98 kerékpáros halt meg közlekedési balesetben. A rendőrség szerint a bicajosoknak ügyelniük kellene a szabályok betartására, míg a kerékpárosklub azt javasolta, hogy az autósok megengedett legnagyobb sebességét a kerékpárosokhoz igazítsák.

Bővebben:

Tavaly csaknem 100 biciklis halt meg balesetben

Tavaly 98 kerékpáros vesztette életét az utakon, rájuk emlékezve 98 fekete léggömböt engedtek fel rendőrök, polgárőrök és civilek Óbudán, a közlekedési kultúra napján hétfőn, a közlekedési balesetek áldozatainak emlékművénél.

Bővebben:

Szakmai és civil szervezetek fogtak össze a közlekedési kultúra fejlesztéséért

Toleranciára és eleganciára van szükség a közlekedésben ahhoz, hogy a közlekedési kultúra javuljon - hangsúlyozta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára hétfőn, A közlekedési kultúra napja alkalmából tartott sajtótájékoztatón, amelyen szakmai és civil szervezetek szándéknyilatkozat aláírásával erősítették meg elkötelezettségüket a magyar közlekedési kultúra fejlesztése mellett.

Bővebben:

Május 11.: a közlekedési kultúra napja

Nagy volt a sürgés forgás május 11-én délelőtt a Művészetek Palotájában. A közlekedésbiztonság fejlesztésében élen járó szervezetek képviselői gyűltek össze, abból az alkalomból, hogy hagyományteremtő szándékkal megünnepeljék a közlekedési kultúra napját. 

Bővebben:

Május 11: a Közlekedési Kultúra Napja

„A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a közlekedésbiztonság és a közlekedési kultúra javításán dolgozik, hiszen közös érdek, hogy a közúti forgalomban a tolerancia és elegancia elve érvényesüljön. Az autósok, kerékpárosok, gyalogosok nem egymás versenytársai, abban pedig egészen biztosan egyformák, hogy a szerettei mindenkit hazavárnak” – mondta Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár a Közlekedési Kultúra Napja nyitó sajtótájékoztatóján 2015. május 11-én, Budapesten. A Művészetek Palotájában megtartott hagyományteremtő eseményen a fejlesztési tárca, annak társszervezetei és szakmai partnerei szándéknyilatkozatot írtak alá arról, hogy a magyar közlekedéskultúra fejlesztése érdekében támogatják a rendezvény célkitűzéseit. Az ország számos pontján az esemény hivatalos részét képező, a biztonságos és kulturált közlekedést hirdető önálló programok várják az érdeklődőket – tudatta az OBJEKTÍV Hírügynökséggel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

Bővebben:

 

A Közlekedési Kultúra Napja

A Békés Megyei Kormányhivatal, Békés Megyei Balesetmegelőzési Bizottság, és a KTE Békés Megyei Területi Szervezete „Szépkorúak közlekedésbiztonságának speciális kérdései” címmel tartott kapcsolódó rendezvényt Orosházán, ahol az érdeklődők egy fórum keretén belül kaphattak válaszokat a felmerülő kérdésekre.

Bővebben:

Emlékezzünk: nőtt a halálos közúti balesetek száma tavaly

Május 11-én van a Közlekedési Kultúra Napja, a tavaly útjainkon elhunyt 98 kerékpáros számára állít jelképes emléket az ORFK OBB.

Bővebben:

Közlekedési Kultúra Napja május 11. - Pusztai Zsófia

Közlekedési Kultúra Napja - megemlékezés bringás áldozatokról

Szakmai partnerünk, az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság a Közlekedési Kultúra Napján megemlékezést tart a tavaly közlekedési balesetben elhunyt kerékpárosok emlékére. 

Bővebben:

Tavaly 98 kerékpáros halt meg közlekedési balesetben

Tavaly 98 kerékpáros vesztette életét az utakon, rájuk emlékezve 98 fekete léggömböt engedtek fel rendőrök, polgárőrök és civilek Óbudán, a közlekedési kultúra napján hétfőn, a közlekedési balesetek áldozatainak emlékművénél.

Forrás:

Szakmai és civil szervezetek fogtak össze a közlekedési kultúra fejlesztéséért

Toleranciára és ele­gan­ci­á­ra van szük­ség a köz­le­ke­dés­ben ah­hoz, hogy a köz­le­ke­dé­si kul­tú­ra ja­vul­jon - hang­sú­lyoz­ta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) köz­le­ke­dés­po­li­ti­ká­ért fe­le­lős ál­lam­tit­ká­ra hét­főn, A köz­le­ke­dé­si kul­tú­ra nap­ja al­kal­má­ból tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón, ame­lyen szak­mai és ci­vil szer­ve­ze­tek szán­dék­nyi­lat­ko­zat alá­írá­sá­val erő­sí­tet­ték meg el­kö­te­le­zett­sé­gü­ket a ma­gyar köz­le­ke­dé­si kul­tú­ra fej­lesz­té­se mel­lett.

Bővebben:

Közlekedési balesetben tavaly 98 kerékpáros halt meg

Tavaly 98 kerékpáros vesztette életét az utakon, rájuk emlékezve 98 fekete léggömböt engedtek fel rendőrök, polgárőrök és civilek Óbudán, a közlekedési kultúra napján hétfőn, a közlekedési balesetek áldozatainak emlékművénél.

Bővebben:

Összefogás a közlekedési kultúra fejlesztéséért

Szakmai és civil szervezetek szándéknyilatkozat aláírásával erősítették meg elkötelezettségüket a magyar közlekedési kultúra fejlesztése mellett a közlekedési kultúra napja alkalmából tartott sajtótájékoztatón.

Bővebben:

Közlekedési Kultúra Napja - megemlékezés bringás áldozatokról

Szakmai partnerünk, az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság a Közlekedési Kultúra Napján megemlékezést tart a tavaly közlekedési balesetben elhunyt kerékpárosok emlékére.

Bővebben:

Elegánsan türelmesen

Toleranciára és eleganciára van szükség a közlekedésben ahhoz, hogy a közlekedési kultúra javuljon! – hangsúlyozta Tasó László, az NFM közlekedéspolitikáért felelős államtitkára délelőtt a MŰPÁ-ban. A Közlekedési Kultúra Napján szakmai és civil szervezetek szándéknyilatkozat aláírásával erősítették meg elkötelezettségüket a magyar közlekedési kultúra fejlesztése mellett.

Bővebben:

Rájuk emlékeztek – Tavaly 98 kerékpáros halt meg balesetben

Tavaly 98 kerékpáros vesztette életét az utakon, rájuk emlékezve 98 fekete léggömböt engedtek fel rendőrök, polgárőrök és civilek Óbudán, a közlekedési kultúra napján hétfőn, a közlekedési balesetek áldozatainak emlékművénél.

Bővebben:

Tavaly 98 kerékpáros halt meg közlekedési balesetben

Budapest, 2015. május 11., hétfő (MTI) – Tavaly 98 kerékpáros vesztette életét az utakon, rájuk emlékezve 98 fekete léggömböt engedtek fel rendőrök, polgárőrök és civilek Óbudán, a közlekedési kultúra napján hétfőn, a közlekedési balesetek áldozatainak emlékművénél.

Bővebben:

Közlekedési balesetben tavaly 98 kerékpáros halt meg

Tavaly 98 kerékpáros vesztette életét az utakon, rájuk emlékezve 98 fekete léggömböt engedtek fel rendőrök, polgárőrök és civilek Óbudán, a közlekedési kultúra napján hétfőn, a közlekedési balesetek áldozatainak emlékművénél.

Bővebben:

Tavaly 98 kerékpáros halt meg balesetben

Tavaly 98 kerékpáros vesztette életét az utakon, rájuk emlékezve 98 fekete léggömböt engedtek fel rendőrök, polgárőrök és civilek Óbudán, a közlekedési kultúra napján hétfőn, a közlekedési balesetek áldozatainak emlékművénél.

Bővebben:

 

Tavaly 98 kerékpáros halt meg közlekedési balesetben

Budapest, 2015. május 11., hétfő (MTI) – Tavaly 98 kerékpáros vesztette életét az utakon, rájuk emlékezve 98 fekete léggömböt engedtek fel rendőrök, polgárőrök és civilek Óbudán, a közlekedési kultúra napján hétfőn, a közlekedési balesetek áldozatainak emlékművénél.

Bővebben:

Szakmai és civil szervezetek fogtak össze a közlekedési kultúra fejlesztéséért

Toleranciára és eleganciára van szükség a közlekedésben ahhoz, hogy a közlekedési kultúra javuljon - hangsúlyozta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára hétfőn, A közlekedési kultúra napja alkalmából tartott sajtótájékoztatón, amelyen szakmai és civil szervezetek szándéknyilatkozat aláírásával erősítették meg elkötelezettségüket a magyar közlekedési kultúra fejlesztése mellett.

Bővebben:

Fekete léggömbök a levegőben Óbudán

Tavaly 98 kerékpáros vesztette életét az utakon, rájuk emlékezve 98 fekete léggömböt engedtek fel rendőrök, polgárőrök és civilek Óbudán, a közlekedési kultúra napján hétfőn, a közlekedési balesetek áldozatainak emlékművénél. Óberling József, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) főosztályvezetője, az Országos Balesetmegelőzési Bizottság ügyvezető elnöke a rendezvényen azt mondta: a most először megrendezett akció célja így is felhívni a kerékpárosok figyelmét a szabályok betartására, valamint arra, hogy a legtöbbet ők tehetnek testi épségük megvédéséért. Hangsúlyozta: a legfontosabb a láthatóság, vagyis az, hogy a többi közlekedő számára könnyen észrevehető legyen a kerékpáros.

Bővebben:

Ma van a Közlekedési Kultúra Napja

„A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a közlekedésbiztonság és a közlekedési kultúra javításán dolgozik, hiszen közös érdek, hogy a közúti forgalomban a tolerancia és elegancia elve érvényesüljön. Az autósok, kerékpárosok, gyalogosok nem egymás versenytársai, abban pedig egészen biztosan egyformák, hogy a szerettei mindenkit hazavárnak” – mondta Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár a Közlekedési Kultúra Napja sajtótájékoztatóján Budapesten. A Művészetek Palotájában megtartott hagyományteremtő eseményen a fejlesztési tárca, annak társszervezetei és szakmai partnerei szándéknyilatkozatot írtak alá arról, hogy a magyar közlekedéskultúra fejlesztése érdekében támogatják a rendezvény célkitűzéseit. Az ország számos pontján az esemény hivatalos részét képező, a biztonságos és kulturált közlekedést hirdető önálló programokkal várták az érdeklődőket.

Bővebben:

Szakmai és civil szervezetek fogtak össze a közlekedési kultúra fejlesztéséért

(...) Magyarország jelentős eredményeket ért el a közlekedésbiztonság javítása terén, a 27 tagállam között a 15. helyen van, de korántsem lehetünk még elégedettek. Az NFM azért felelős, hogy a lehető legjobb közlekedési feltételek alakuljanak ki, arra törekszik, hogy minél több forrást tudjon a közlekedési ágazatra fordítani. (...)

Bővebben: http://profitline.hu/hircentrum/hir/332399/Szakmai-es-civil-szervezetek-fogtak-ossze-a-kozlekedesi-kultura-fejleszteseert

 

Kevesebb baleset történne, ha a kerékpárosok látszanának

Hétfőn délben a Közlekedési Kultúra Napján arra a 98 kerékpárosra emlékeztek a közlekedési balesetben elhunytak emlékművénél a Flórián téren, akik tavaly vesztették életüket a közutakon. Az elmúlt hétvégén kilencen veszítették életüket a magyar utakon. Az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője elmondta, bár tavaly nagyon rosszak voltak a halálozási mutatók, az idei év egyértelműbben kedvezőbb számokat hoz. 

Bővebben:

A tolerancia és az elegancia javíthatja a közlekedési kultúrát

(...) A minisztérium mindezek mellett azt is fontosnak tartja, hogy biztosítsa a közlekedési fejlesztésekhez szükséges forrásokat, s például további jelentős kerékpárút-fejlesztést tervez. – Amennyiben az ország általános kultúrája kedvezően változik, az előbb-utóbb megmutatkozik a közlekedési kultúrában is – fogalmazott Bodor József, a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnökhelyettese, aki példaként említette, hogy ma már az autósok többsége megáll a zebrán áthaladó gyalogosok előtt. Bodor szerint a tegnapihoz hasonló programok is hozzájárulnak a közlekedési kultúra további fejlődéséhez, mint ahogyan a Tanulóknak.hu és a Kresszfelfrissítő.hu oldalak regisztrált felhasználóinak száma is, ami meghaladta a 450 ezret. (...)

NAPI Gazdaság - 2015. 05. 12. (15. oldal)

Szakmai és civil szervezetek fogtak össze a közlekedési kultúra fejlesztéséért

(...) Magyarország jelentős eredményeket ért el a közlekedésbiztonság javítása terén, a 27 tagállam között a 15. helyen van, de korántsem lehetünk még elégedettek. Az NFM azért felelős, hogy a lehető legjobb közlekedési feltételek alakuljanak ki, arra törekszik, hogy minél több forrást tudjon a közlekedési ágazatra fordítani. (...)

Bővebben:

Ma van a Közlekedési Kultúra Napja

(...) Óberling József, főosztályvezető, ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály: A legtöbb balesetet a személygépkocsi-vezetők okozzák, utána következően viszont a kerékpárhajtók vannak a második helyen, ami talán meglepő lehet, és ezért is foglalkozunk külön ma a közlekedésbiztonság szempontjából a kerékpárosokkal. R: Ezek a képek délelőtt készültek. A gyalogos több autót is megvár, mire át tud menni a zebrán, pedig a sofőröknek meg kellene állniuk. (...)

RTL Klub - Esti híradó - 2015.05.11. 18:10:24 (00:02:36)

 

Szakmai és civil szervezetek fogtak össze a közlekedési kultúra fejlesztéséért

Toleranciára és eleganciára van szükség a közlekedésben ahhoz, hogy a közlekedési kultúra javuljon - hangsúlyozta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára hétfőn, A közlekedési kultúra napja alkalmából tartott sajtótájékoztatón, amelyen szakmai és civil szervezetek szándéknyilatkozat aláírásával erősítették meg elkötelezettségüket a magyar közlekedési kultúra fejlesztése mellett.

(profitline.hu)

 

A biztonságon spórolna a kormány, ha mégis befejezik az M4-es autópályát

(...) R: A 4-es út közlekedésbiztonságáról sem a Nemzeti Közlekedési Hatóság, sem a Közlekedéstudományi Intézet nem nyilatkozott. Utóbbinál azt mondták, csak a fejlesztési tárca engedélyével válaszolhatnak a Hír Televízió kérdéseire. (...)

hírTV - Híradó - 2015.05.11. 17:10:10 (00:02:02)

 

Szakmai és civil szervezetek fogtak össze a közlekedési kultúra fejlesztéséért

Budapest, 2015. május 11., hétfő (MTI) – Toleranciára és eleganciára van szükség a közlekedésben ahhoz, hogy a közlekedési kultúra javuljon – hangsúlyozta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára hétfőn, A közlekedési kultúra napja alkalmából tartott sajtótájékoztatón, amelyen szakmai és civil szervezetek szándéknyilatkozat aláírásával erősítették meg elkötelezettségüket a magyar közlekedési kultúra fejlesztése mellett.

Bővebben: 

 

A Közlekedési Kultúra Napja

A Békés Megyei Kormányhivatal, Békés Megyei Balesetmegelőzési Bizottság, és a KTE Békés Megyei Területi Szervezete „Szépkorúak közlekedésbiztonságának speciális kérdései” címmel tartott kapcsolódó rendezvényt Orosházán, ahol az érdeklődők egy fórum keretén belül kaphattak válaszokat a felmerülő kérdésekre.

Bővebben:

 

Elegancia is kell a magyar közlekedési kultúra javításához

Toleranciára és eleganciára van szükség a közlekedésben ahhoz, hogy a közlekedési kultúra javuljon - hangsúlyozta ma a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára a közlekedési kultúra napja alkalmából tartott sajtótájékoztatón, amelyen szakmai és civil szervezetek szándéknyilatkozat aláírásával erősítették meg elkötelezettségüket a magyar közlekedési kultúra fejlesztése mellett.

(Világgazdaság)

 

MÁJUS 11: A KÖZLEKEDÉSI KULTÚRA NAPJA

Szándéknyilatkozat a magyar közlekedéskultúra fejlesztésére

KÖZLEMÉNY

„A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a közlekedésbiztonság és a közlekedési kultúra javításán dolgozik, hiszen közös érdek, hogy a közúti forgalomban a tolerancia és elegancia elve érvényesüljön. Az autósok, kerékpárosok, gyalogosok nem egymás versenytársai, abban pedig egészen biztosan egyformák, hogy a szerettei mindenkit hazavárnak” – mondta Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár a Közlekedési Kultúra Napja nyitó sajtótájékoztatóján 2015. május 11-én, Budapesten.

Bővebben: 

Ma van a Közlekedési Kultúra Napja


„A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a közlekedésbiztonság és a közlekedési kultúra javításán dolgozik, hiszen közös érdek, hogy a közúti forgalomban a tolerancia és elegancia elve érvényesüljön. Az autósok, kerékpárosok, gyalogosok nem egymás versenytársai, abban pedig egészen biztosan egyformák, hogy a szerettei mindenkit hazavárnak” – mondta Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár a Közlekedési Kultúra Napja sajtótájékoztatóján Budapesten.

[Kormányzat] 2015.05.11 15:00

Bővebben:

Ma van a Közlekedési Kultúra Napja

Forrás: OrientPress Hírügynökség / 24Ora  2015-05-11 16:00:00  
'A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a közlekedésbiztonság és a közlekedési kultúra javításán dolgozik, hiszen közös érdek, hogy a közúti forgalomban a tolerancia és elegancia elve érvényesüljön.

Bővebben: 

 

Szakmai Partnerek:

 • Magyar Mérnöki Kamara
 • KTI
 • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
 • Nemzeti Közlekedési Hatóság
 • Közlekedéstudományi Egyesület
 • Békés Megyei Kormányhivatal
 • DrivingCamp
 • DECADE
 • Felelősséggel a Közlekedőkért
 • GRSP
 • Groupama Tanpálya
 • Magyar Autóklub
 • Magyar Közút
 • ORFK OBB
 • Wilfing Áron Egyesület